UTFaculteitenTNWOrganisatie & contact

Faculteitsbestuur

Faculteitsbestuur

Informatie over de samenstelling en contactgegevens van het Faculteitsbestuur en opleidingsdirecteuren van de faculteit TNW is hier beschikbaar.

Het Faculteitsbestuur van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen bestaat uit:

De portefeuilleverdeling van het faculteitsbestuur is te vinden in het Model portefeuilleverdeling faculteitsbestuur.