UTFaculteitenTNWNieuwsInnovatieve impuls voor kwantumcomputers met fotonische chipbouwstenen
AI-gegenereerd

Innovatieve impuls voor kwantumcomputers met fotonische chipbouwstenen

De Universiteit Twente coördineert een nieuw project dat de ontwikkeling van kwantumsystemen moet versnellen. Het project, getiteld QU-PIC, wil graag Europese soevereiniteit krijgen in het opkomende kwantumveld met een gereedschapskist van Photonic Integrated Circuit (PIC) kwantumbouwstenen.

Kwantumcomputers, met de potentie om veel sneller berekeningen uit te voeren klassieke supercomputers, bevinden zich in de voorhoede van de wetenschappelijke innovatie. Fotonica is een van de belangrijkste technologieën voor kwantumcomputersystemen, maar - gebaseerd op bulkoptica - zijn nog niet schaalbaar. Enorme tafels vol lasers zijn nodig om ionen te manipuleren en uit te lezen. Daarom wil QU-PIC kwantumcomputersystemen kleiner, stabieler en schaalbaarder maken.

De samenwerkende onderzoekers en bedrijven zien een behoefte aan een universeel fotonisch geïntegreerd platform dat kan werken met licht dat gekleurd is van UV tot midden-infrarood, en daarmee meer lichtkleuren kan gebruiken dan op dit moment mogelijk is. "De geïntegreerde fotonicaplatforms die we tot nu toe onderzoeken gebruiken bijvoorbeeld nog geen UV-licht. Dat leidt tot ingewikkelde integratieschema's waarbij verschillende passieve PIC-platforms gecombineerd moeten worden", zegt projectleider Sonia Garcia Blanco.

Kwantumbouwstenen

Binnen het QU-PIC project willen de onderzoekers een toolkit van PIC kwantumbouwstenen maken. De toolkit maakt het mogelijk om snel nieuwe contepten te ontwikkelen. Dat maakt het makkelijker om volledig gebundelde kwantumcomputersysteem te bouwen. Door essentiële technologieën te ontwikkelen binnen de Europese toeleveringsketen, wil QU-PIC een belangrijke bijdrage leveren aan het vestigen van Europese soevereiniteit op het opkomende kwantumgebied.

Meer informatie

Prof. Dr. Sonia Garcia Blanco, hoogleraar bij de groep Integrated Optical Systems (IOS; Faculteit Technische Natuurwetenschappen) coördineert het project. Andere hoofdonderzoekers van de UT die aan dit project werken zijn Prof. Dr. Klaus Boller, Dr. Jelmer Renema en Prof. Dr. Pepijn Pinkse, Prof. Dr. Ir. Bram Nauta en Dr. Ir. Anne-Johan Annema.

QU-PIC is een project van een internationaal consortium van elf onderzoeksinstituten en bedrijven. De deelnemende organisaties zijn de Universiteit Twente, Universiteit Gent, Quix Quantum, Tematys, TOPTICA Photonic AG, Aluvia Photonics, WWU Münster, Technische Universität Berlin, Chalmers University of Technology, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) en Eagleyard Photonics GmbH. Het totale budget bedraagt ongeveer 6 miljoen euro. QU-PIC gaat officieel van start op 14 en 15 februari.

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)