UTFaculteitenTNWNieuwsDrie ENW-XS beurzen voor UT- onderzoeken

Drie ENW-XS beurzen voor UT- onderzoeken

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) heeft 26 grensverleggende onderzoeksaanvragen gehonoreerd binnen het domein Exacte en Natuurwetenschappen. Drie UT-onderzoekers uit de groep Molecules and Materials hebben een beurs toegewezen gekregen. Het gaat om onderzoeken naar nanodragers in de strijd tegen ongeneeslijke ziekten, scheiding van eiwitten uit planten en nanodragers als bescherming tegen de schorskever.

Nanocarriers for Proteolysis Targeting Chimeras to Fight Incurable Diseases

Dr. Mark Hempenius (Sustainable Polymer Science; Faculteit TNW)

Nanodragers zijn minuscule deeltjes die medicijnen met zich mee kunnen dragen. Doordat ze zo klein zijn, worden ze sneller geabsorbeerd en kunnen ze op plekken komen waar normale medicijnen niet kunnen komen. In dit onderzoek richten Koshkina en Hempenius zich op het inkapselen van Proteolysis Targeting Chimeras (PROTACs), geneesmiddelen die ongewenste eiwitten kunnen verwijderen. PROTACs zijn niet stabiel in bloed en zijn nog moeilijk op de juiste plek – de zieke cellen – te krijgen. Nanodragers pakken deze uitdagingen aan, wat in de toekomst zal leiden tot nieuwe behandelingen voor ongeneeslijke ziekten zoals Alzheimer, hart- en vaatziekten en chemotherapie-resistente kankers.

CHIP&DALE: CHitosan Interacts with Polyphenols & Digestible Acorn proteins are LEft in solution

Dr. ir. Saskia Lindhoud (Molecular Nanofabrication; Faculteit TNW)

Om de wereld te voeden zijn duurzame eiwitbronnen nodig. Planten zouden een ideale eiwitbron zijn, maar het is moeilijk om eiwitten uit planten te isoleren omdat ze plakken aan chemische verbindingen genaamd polyfenolen. In dit onderzoek ontwikkelt Lindhoud een milieuvriendelijke methode op waterbasis om de eiwitten en polyfenolen uit eikels van elkaar te scheiden. Als deze scheidingsmethode werkt kan deze ook worden toegepast om eiwitten uit zaden, schillen en plantenafval te halen. Dit opent de weg naar vele nieuwe eiwitbronnen om de wereld mee te voeden.

Featured Scientists

Sustainable Forest Protection: Biobased Nanocarriers Against the Bark Beetle

Dr. Frederik Wurm (Sustainable Polymer Science; Faculteit TNW)

Overal ter wereld bedreigt de schorskever bossen, de natuurlijke bescherming van ons klimaat. Erger nog, de klimaatverandering laat de schorskeverpopulatie snel groeien. Zo kan deze plaag grotere hoeveelheden bos vernietigen. Tot nu toe bestrijden we de insecten door massaal te sproeien met pesticiden – dat ook andere nuttige insecten raakt – en het kappen van besmette bomen. Dit komt de biodiversiteit niet ten goede. Wurm onderzoekt in dit project een duurzaam alternatief, waarbij gebruikt wordt gemaakt van nanodragers met geneesmiddelen. Geïnfecteerde bomen kunnen deze geïnjecteerde nanodragers naar de plaats van de kever verplaatsen en vallen daarmee alleen de kever aan. Bossen kappen of het sproeien van algemene pesticiden is niet langer nodig.

Meer informatie

De ENW-XS-subsidies van NWO zijn bedoeld voor vernieuwend, fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie. De projecten konden maximaal 50.000 euro aanvragen. Ze staan allemaal aan de basis van veelbelovende nieuwe onderzoeksrichtingen. Ze zijn grensverleggende en op voorhand staat niet vast of de beoogde doelstelling wordt gehaald.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)