UTFaculteitenTNWNieuwsUnilever Research Prize voor Hans David Wendt

Unilever Research Prize voor Hans David Wendt

Op 26 november heeft promovendus Hans David Wendt de Unilever Research Prize uitgereikt gekregen. De Universiteit Twente nomineerde hem voor zijn masteronderzoek ‘Integrating electrochemical COconversion with homogeneous catalysis – is it synergistic?’

Unilever spreekt met deze prijs haar waardering uit voor hoogstaand wetenschappelijk onderzoek dat aan de Nederlandse universiteiten wordt verricht. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.500 euro. 

Onderzoek naar omzetten van CO2

Hans David deed onderzoek naar het omzetten van CO2 naar grondstoffen. “De uitstoot van COis een wereldwijd probleem. Door teveel COuit te stoten, zetten we de klimaatverandering in gang. Je kunt die COook weer uit de lucht halen en er iets nuttigs mee doen. In mijn onderzoek heb ik mij gericht op het omzetten van COnaar grondstoffen. Hierbij lag de focus op het onderzoeken van de mogelijkheden om verschillende manieren van COomzetten met elkaar te combineren”.

Er is al veel onderzoek gedaan naar elektrochemisch COomzetten naar een product. De producten die hieruit voortkomen zijn meestal niet heel duur, maar het proces echter wel. “Het doel van mijn onderzoek was om te onderzoeken of het combineren van verschillende manieren om COom te zetten, zou bijdragen aan een economisch aantrekkelijker proces met een duurder eindproduct”.

Bij elkaar in het vaatje

“Mijn motivatie voor het onderzoek was om twee processen met elkaar te combineren: elektrochemisch omzetten van COnaar een tussenproduct, en dat tussenproduct vervolgens met andere methoden omzetten naar een eindproduct. Hiervoor heb ik onderzocht of er überhaupt mogelijke routes zijn om twee stappen achter elkaar te zetten. Hieruit bleek dat er een aantal veelbelovende routes bestaan en met een route ben ik verder gegaan. De uitkomst is dat er processen gecombineerd kunnen worden, maar dat je altijd een soort compromis moet sluiten om de ideale situatie voor beide processen te realiseren. Beide processen moeten immers bij ‘elkaar in het vaatje’ kunnen”.

Wim Brilman: "Hans David is een all-round onderzoeker die, mede door zijn goede communicatie vaardigheden en positief kritische instelling, in het diffuse speelveld tussen electrochemie, katalyse en reactorkunde een brug wist te slaan tussen de verschillende expertisegebieden. Op weg naar een gesloten koolstofkringloop op basis van CO2 uit de buitenlucht en aangedreven door duurzame elektriciteit. Op basis van zijn afstudeeronderzoek en zijn individuele kwaliteiten (zowel binnen als buiten de studie) is hij voorgedragen voor de Unilever Research Prize".