Faculteitsraad TNW

Sinds oktober 2018 heeft de raad besloten dat de communicatie binnen de raad in het Engels zal plaatsvinden. Info is daarmee dan ook alleen op de Engelse site te vinden.

Zie: https://www.utwente.nl/en/tnw/fc/