January 31st 2019 Wenche Kwinten

Master Colloquium

Titel Colloquium: Optimalisatie van technische interventies ter verhoging van de effectiviteit van de blaastraining bij incontinentie kinderen.

Date: January 31st 2019
Time: 12.00h
Location: Carré 3022

MSc track:

Medical Sensing & Stimulation

Master assignment committee:

Prof. dr ir. B. Ten Haken
Dr. P. Dik
Drs. B.J.C.C. Hessink-Sweep
Dr. F.J. Siepel
P.G. van Leuteren, MSc