UTTechMedTechMed CentrumNieuwsMeer gevallen van leptospirose na overstromingen

Meer gevallen van leptospirose na overstromingen

Een recent onderzoek, gepubliceerd door onderzoekers van de faculteit ITC, toonde aan dat overstromingen leiden tot een toename van het aantal gevallen van leptospirose. Eerste auteur John Ifejube is recent afgestudeerd aan de masteropleiding Spatial Engineering. Deze publicatie is een direct resultaat van zijn masterscriptie over GeoHealth.

Overstromingen zijn een klimaatgerelateerde ramp die niet alleen gevolgen heeft voor het milieu, maar ook voor het welzijn van mensen. Leptospirose is een bloedinfectie veroorzaakt door de bacterie Leptospira. Mensen raken besmet door contact met besmet water of urine. Geïnfecteerde mensen kunnen hoofdpijn, spierpijn en koorts krijgen, maar ernstige vormen kunnen onder andere leiden tot nierfalen. Steeds meer studies leggen een verband tussen de verspreiding van leptospirose en overstromingen, maar tot nu toe is het nog niet uitgebreid onderzocht.

Masterscriptie

Voor zijn masterscriptie voerde Ifejube een onderzoek uit naar het verband tussen de verspreiding van leptospirose en het optreden van veelvuldige overstromingen in Kerala, India. Hij ontdekte dat overstromingen leiden tot een toename van het aantal leptospirosegevallen. Uit zijn studie blijkt dat de overstromingsduur het belangrijkste eigenschap van overstromingen is om het aantal infecties te voorspellen. Volgens zijn onderzoek leiden ernstige overstromingen tot meer leptospirosegevallen dan gematigde overstromingen.

Hij vergeleek leptospirosegevallen over drie verschillende jaren in tijd en ruimte. Om preciezer te zijn, vergeleek hij het aantal gevallen in 2018 en 2019 - jaren met respectievelijk zware en matige overstromingen - met het aantal gevallen in 2017 - een jaar zonder overstromingen. Voor beide overstromingsjaren keek hij naar de gemelde gevallen drie maanden voor, tijdens en drie maanden na de overstroming. Om de ernst van de overstromingen te beoordelen, bepaalde hij de hoeveelheid mensen die werd blootgesteld aan elke overstroming met behulp van satellietbeelden met hoge resolutie. Tot slot gebruikte hij ruimtelijke regressie om de relatie tussen overstromingsgevallen na de overstroming en de omvang van de overstroming te onderzoeken.

Meer informatie

John Ifejube is recent afgestudeerd aan de masteropleiding Spatial Engineering. Onlangs publiceerde hij een deel van zijn masterscriptie in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Health Geographics. Samen met ITC-onderzoekers Prof Dr Justine Blanford, Prof Dr Cees van Westen en ITC Alumnus (2011) Dr Sekhar Kuriakose, publiceerde hij het artikel getiteld Analysing the outbreaks of leptospirosis after floods in Kerala, India. Het is open access en kan online worden gelezen.

DOI: https://doi.org/10.1186/s12942-024-00372-9

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)