UTTechMed CentrumNieuwsAI-programma ROBUST krijgt NWO-impuls van 25 miljoen euro

AI-programma ROBUST krijgt NWO-impuls van 25 miljoen euro

Totaalbudget ruim 87 miljoen euro, 17 nieuwe labs, 170 nieuwe promovendi over 10 jaar

ROBUST, een initiatief vanuit het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), wordt getrokken door de UvA in samenwerking met 51 partners waaronder de Universiteit Twente. Het programma gaat het Nederlandse artificiële intelligentie (AI) ecosysteem verder versterken met een nieuwe impuls voor fundamenteel AI-onderzoek. Binnen het programma gaat de UT samenwerken op de gebieden van data-analyse voor midden- en kleinbedrijven, de energietransitie en de gezondheidszorg.

De extra investering van 25 miljoen euro komt voort uit een NWO-call die tot stand kwam op initiatief van de Nederlandse AI Coalitie. De call heeft betrekking op het betrouwbaar en inzichtelijk maken van de werking van AI. Naast NWO dragen alle deelnemende bedrijven en kennisinstellingen bij aan ROBUST. Het totaalbudget voor ROBUST bedraagt ruim 87 miljoen euro, waarvan 7,5 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ROBUST programma zal de samenwerking vormgeven op disseminatie, consolidatie en valorisatie van resultaten, en het behouden van talent voor Nederland. Dit draagt bij aan de ambitie uit de Strategie Digitale Economie van het kabinet om internationaal voorop te lopen bij de mensgerichte ontwikkeling en toepassing van de digitale sleuteltechnologie AI.

Startups, MKB, en beleidsmakers

‘AI is een systeemtechnologie die aan alle aspecten van de maatschappij raakt. Daarom is het van belang om de ontwikkeling en inzet van AI-technologie tot een breed gedragen verantwoordelijkheid te maken. ROBUST werkt samen met regionale maatschappelijke partners door heel Nederland, in het bijzonder met start-ups en het MKB’, zegt de Rijke, programmaleider van ROBUST. Doel is om niet alleen kennis en innovaties met de partners binnen ROBUST te ontwikkelen, maar om deze ook breder beschikbaar te maken voor andere partijen in het Nederlandse ecosysteem. Daarnaast zullen inzichten en implicaties voor beleid gedeeld worden met landelijke en Europese beleidsmakers.

Rol voor Universiteit Twente

De Universiteit Twente speelt een belangrijke rol in het programma in drie verschillende labs: MKB Data lab Oost-Nederland, AI for Energy Grids en Healthy AI.

MKB Data lab Oost-Nederland

Om kennis en innovatie breder beschikbaar te maken, zet ROBUST onder meer in op zeven MKB Datalabs. Het doel is om regionale midden- en kleinbedrijven te helpen bij de toepassing van kunstmatige intelligentie en meer waarde te halen uit hun data. Het MKB data lab Oost-Nederland is een samenwerking tussen de Universiteit Twente en Radboud Universiteit. Startend met een laagdrempelig intakegesprek wordt vervolgens toegewerkt naar een voorstel voor een op maat gemaakte opdracht. Een opdracht wordt bij voorkeur uitgevoerd door een student onder begeleiding van een ervaren projectleider en heeft een omvang van ongeveer 80 uur. Hiermee wordt de ondernemer ondersteund om een stap verder te zetten in data-gedreven werken. 

AI for Energy Grids

Het AI for Energy Grids Lab is een gezamenlijk initiatief van Universiteit Twente, Alliander, TU Delft, Radboud Universiteit en Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Binnen dit lab wordt de komende vijf jaar onderzoek gedaan naar verschillende innovatieve onderwerpen binnen de energiesector. Het lab biedt toegang tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI, die vervolgens direct kunnen worden toegepast op de uitdagingen in distributienetten. Deze combinatie van academische en industriële samenwerking maakt het lab een unieke en veelbelovende richting naar impactvolle innovaties binnen de energiesector om zo de energietransitie te ondersteunen met meer hernieuwbare energie en duurzame afnemers, zoals elektrische auto’s.

Healthy AI

Hoe kunnen we betrouwbare, robuuste AI-methoden ontwikkelen die de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren, de kosten van de gezondheidszorg kunnen verlagen en tijd kunnen vrijmaken in het domein van prostaatkanker diagnose? Het lab Healthy AI is een samenwerking tussen Universiteit Twente, Radboud UMC, Siemens Healthineers en UMC Groningen en zal vijf kerntaken uitvoeren: (i) medische beeldvorming en analyse, (ii) pathway analyse, (iii) generalisatie, iv) toezicht op lange termijn en v) beeldverwerving. Dit lab zal met de klinisch gevalideerde resultaten de toepassing van AI als ondersteunende technologie in de gezondheidszorg verbeteren. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het MKB data lab Oost-Nederland of de ICAI labs AI for Energy Grids of Healthy AI, kun je contact opnemen met Anne Bergen (Impact Development Manager, UT). 

dr.ir. A. Bergen (Anne)
Impact Development Manager - AI
K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)