UTTechMedTechMed CentrumNieuwsUT formeert team voor aanpak logistieke problemen in zorg door Coronacrisis

UT formeert team voor aanpak logistieke problemen in zorg door Coronacrisis

De Universiteit Twente heeft een team van onderzoekers vrijgemaakt om te helpen bij het oplossen van logistieke problemen die door de Coronacrisis ontstaan binnen de zorg.

“Wij zien het als onze maatschappelijke en wetenschappelijke plicht om vanuit onze expertise een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de Coronacrisis”, zegt prof. Richard Boucherie, hoogleraar operations research. Boucherie heeft als speciaal aandachtsgebied zorglogistiek. Hij coördineert het team samen met prof. Erwin Hans, hoogleraar operations management in de zorg.

Het team bestaat uit onderzoekers van het Center for Healthcare Operations Improvement and Research (CHOIR), een multidisciplinair kenniscentrum van de UT. CHOIR richt zich op het optimaliseren van logistieke processen in de gezondheidszorg.
Boucherie roept zorginstellingen en ziekenhuizen op gebruik te maken van de zorglogistieke expertise van CHOIR om optimale inzet te realiseren van mensen en middelen om de Coronacrisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden. “Welke vragen we de komende tijd op gaan pakken bepalen we graag in overleg met de zorg. Ik verwacht dat we snel concreet kunnen aangeven welke problemen we met ons team gaan aanpakken.”

Over CHOIR

Onderzoekers binnen CHOIR benaderen efficiëntie van gezondheidszorg vanuit een wiskundige invalshoek. CHOIR is hét Nederlandse kenniscentrum op gebied van de zorglogistiek. CHOIR opereert vanuit de overtuiging dat innovaties in de logistieke processen zorginstellingen helpen om een kwalitatief betere zorg te realiseren door optimale inzet van middelen en mensen.
CHOIR gebruikt en ontwikkelt hiertoe onder andere methoden uit:

  • Operations research / mathematische besliskunde
  • Logistiek en operations management
  • Inkoopmanagement
  • Business analytics, informatietechnologie en management

CHOIR ontwikkelt innovaties op het gebied van bedrijfsvoering en vertaalt bestaande innovaties vanuit andere sectoren naar de zorg. Denk hierbij aan informatietechnologieën, managementprincipes als integrale kwaliteitszorg en integraal capaciteitsmanagement, en het optimaliseren van zorglogistiek processen met wiskundige technieken en simulaties.
De onderzoeksagenda van CHOIR wordt direct gestuurd door vragen die vanuit de zorgsector. De promovendi zijn altijd in deeltijd aangesteld bij een zorginstelling om praktische problemen te identificeren en te vertalen naar nieuw onderzoek.
Naast onderzoek richt CHOIR zich ook op het ontwikkelen van onderwijs voor diverse doelgroepen binnen en buiten de universiteit.

Meer info over CHOIR: www.utwente.nl/choir 
Contact: prof. Richard Boucherie (gegevens hieronder).

De UT en de Coronacrisis

Naast CHOIR zetten tal van UT-experts zich momenteel in om te helpen om de Coronacrisis het hoofd te bieden. Het TechMed Centre van de UT bundelt expertises en iniatieven en staat in nauw contact hierover met de medische zorg in Nederland. Alle initiatieven van het TechMed Centrum kunnen gevonden worden op de speciale webpagina van het TechMed Centrum.

prof.dr. R.J. Boucherie (Richard)
Hoogleraar
J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)