MedTech Twente: Building Blocks Klinische studies voor medische technologie

Geavanceerde technologie en continue ontwikkelingen in onze gezondheidszorg zijn kenmerken van de tijd waarin we nu leven. Binnen deze dynamische omgeving spelen medische hulpmiddelen een cruciale rol bij het verbeteren van diagnostiek, behandelingen en patiëntenzorg. De weg van concept naar een medisch hulpmiddel dat gereed is voor de markt is echter uitdagend. In dit traject spelen klinische studies een onmisbare rol. Deze studies dienen als kompas om ontwikkelaars door het evaluatieproces te leiden en zowel de veiligheid als de effectiviteit te garanderen voordat het medische hulpmiddel op de markt komt.

In deze MedTech Twente Building Blocks duiken we in de complexiteit van klinische studies, die in het kader van verantwoord innoveren steeds meer aandacht krijgen. Binnen de MedTech wordt vaak gebruik gemaakt van een stapsgewijs evaluatieproces dat al in een vroeg stadium van de innovatieontwikkeling begint. Deze aanpak wordt beschreven in het IDEAL framework, dat bestaat uit 6 stadia: 0) preklinische studies, 1) eerste patiëntenstudie, 2a en 2b) cohortstudies, 3) klinische vergelijkende studies en 4) lange termijn studies.

Tijdens deze sessie zal Maroeska Rovers, wetenschappelijk directeur van het TechMed Centre aan de Universiteit Twente, dieper ingaan op klinische studies vanuit wetenschappelijk perspectief. Zij zal het framework toelichten aan de hand van concrete voorbeelden van deze zes stadia en de daarbij behorende studies. Gerdienke Prange-Lasonder, senior researcher bij Roessingh Research & Development, zal vanuit haar ervaringen met (klinische) evaluatie in relatie tot revalidatietechnologie delen.

Algemene informatie
  • Datum: 4 juni 2024
  • Tijd: 09.15 - 12.45
  • Locatie: TechMed Centre (gebouw nummer 18) op campus van de Universiteit Twente - Hallenweg 5, Enschede
  • Taal: Nederlands
  • Formaat: Live event

PROGRAMMA

09.15 - 09.30

Inloop met koffie & thee

09.30 - 09.40

Welkom door innovatiecluster MedTech Twente

09.45 - 10.30

Maroeska Rovers, Wetenschappelijk directeur Techmed Centre | Universiteit Twente

10.30 - 10.50

Pauze

10.55 - 11.40

Gerdienke Prange-Lasonder, Senior Researcher bij Roessingh Research & Development

11.45 - 12.45

Netwerklunch

REGISTRATIE

Hoewel dit een gratis evenement is, merk op dat registratie voor dit evenement niet vrijblijvend is. Als je het evenement waarvoor je je al hebt geregistreerd niet kunt bijwonen, vragen we je vriendelijk om ons op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar dit mailadres.

Registreer voor dit event
Klik hier

ORGANISATIE

MedTech Twente is het innovatiecluster waar medische technologie in versnelling komt. Hier werken bedrijfsleven en zorginstellingen nauw samen met onderzoekers van de kennisinstellingen om te komen tot innovaties voor de zorg van morgen. Innovaties worden ontwikkeld, gevalideerd en geïmplementeerd in een nauwe samenwerking tussen partijen, gefaciliteerd en versneld door ondersteunende organisaties als Novel-T, Oost NL, TechMed Centre | Universiteit Twente, Kennispark Twente, World Trade Center Twente, Hogeschool Saxion en Health Valley Netherlands. Het is dan ook niet voor niets dat succesvolle MedTech bedrijven als Demcon, Medspray, Micronit, Lipocoat en IamFluidics zijn ontstaan en gegroeid in Twente.