CMI-NEN Matchmaking Symposium

Het Symposium

Innovatieve Imaging & Diagnostiek

Op 14 april 2023 nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de inspirerende tweede editie van het CMI-NEN Matchmaking Symposium. Deze dag staat geheel in het teken van innovatieve beeldvorming en diagnostiek. Naast de vele informatieve lezingen door topsprekers uit het CMI-NEN consortium, zijn er diverse matchmaking mogelijkheden met het interdisciplinaire Centrum Medische Beeldvorming Noordoost Nederland (CMI-NEN). Het symposium brengt klinische partners, zakenrelaties en onderzoekers samen. Door samenwerking boven elkaar te stellen worden grotere prestaties mogelijk dan zonder deze inhoudelijke krachtenbundeling. Wij zijn van mening dat samenwerking en gemeenschapsvorming centraal staan bij dit evenement om uiteindelijk een impact te creëren op de gezondheidszorg door middel van technologie.

Seed money vouchers

Het CMI-NEN-consortium kan gezamenlijk subsidies aanvragen, zoals IMDI-beurzen waarvoor CMI-NEN erkend is als CoRE en daarbuiten. Het doel is om de samenwerking op het gebied van Medical Imaging onderzoek tussen UT, UMCG/RUG en Siemens Healthineers Nederland te verbeteren. Om dit verder te faciliteren vraagt CMI-NEN de CvB's van UT, UMCG/RUG en Siemens om enige beschikbare financiële ondersteuning voor aanjaagprojecten. Deze 1 of 2-jarige projecten zullen gericht zijn op het opzetten of versterken van de samenwerking tussen UT, UMCG/RUG en Siemens en het verkrijgen van eerste resultaten en kennis. Projecten moeten voortbouwen op de complementaire kennis van onderzoekers van zowel universiteiten als de industrie om synergie-effecten te bereiken door technisch-klinisch-industriële samenwerking. De uitkomsten van de aanjaagprojecten zullen naar verwachting de ruggengraat vormen van grotere samenwerkingsvoorstellen gericht op extramurale financiering.

In totaal worden 4 projecten van 15.000 euro gehonoreerd; 1 per onderzoeksdomein. De definitieve beslissing moet worden gebaseerd op de evaluatieresultaten en het verwachte budget voor voorstellen. Het komende CMI-NEN symposium is op 14 april 2023 en is een uitgelezen moment om de boosters te introduceren.

Lees meer over de Seed money vouchers (in het Engels)

Waar & Wanneer
  • Datum: 14 april 2023
  • Tijd: 10.00 - 16.00 (deuren geopend vanaf 9.15; informele borrel en discussie tot 17.30
  • Taal: Engels
  • Formaat: live event (geen digitale livestream)
  • Locatie: TechMed Centre (Auditorium) - op de campus van de Universiteit Twente , Drienerlolaan 5, Enschede

Organisatie

Dit jaar wordt het evenement georganiseerd door de Universiteit Twente - Technisch Medisch Centrum. De vorige editie vond plaats in Groningen en werd georganiseerd door UMCG en RUG.

UNIVERSITeit Twente - TECHMED CENTum

Verbetering van de gezondheidszorg door gepersonaliseerde technologie

Het Technisch Medisch Centrum (TechMed Centre) is een toonaangevende innovatiehub die invloed heeft op de gezondheidszorg door uitstekende onderzoeks-, inndovatie- en onderwijsprogramma's. Het is uitgerust met de modernste infrastructuur, variërend van onderzoekslaboratoria, preklinische proefopstellingen tot gesimuleerde ziekenhuisomgevingen.

Gevolgen voor de gezondheidszorg

In onze missie om impact te maken op de samenleving stimuleren we ondernemerschap en stellen we (nieuwe) bedrijven in staat om te groeien binnen ons regionale Novel-T ecosysteem. We werken samen met de industrie, ziekenhuizen, overheden en verzekeraars aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor de zorg.

Gehost door