2005

HIERONDER VIND JE ALLE LEZINGEN UIT 2005.

Newton versus Goethe

1 februari
Dr. ir. Fokko-Jan Dijksterhuis

 • Toon volledige beschrijving

  Licht in beweging

  In deze cyclus wordt het licht belicht. De merkwaardige aard van dit fenomeen komt aan de orde in een beroemd meningsverschil tussen Newton en Goethe, een discussie die de gemoederen nog steeds bezighoudt. Daarnaast is er aandacht voor de kleurenrijkdom die ontstaat wanneer licht gebroken of gemengd wordt. Deze cyclus over licht in beweging sluit af met het stilzetten van licht.

  1 februari – Newton versus Goethe
  Dr. ir. Fokko-Jan Dijksterhuis is als wetenschapshistoricus verbonden aan de Universiteit Twente.

  8 februari – Licht en kleur
  Dr. Jan Walraven, fysicus, was tot voor kort werkzaam bij het Instituut voor Technische Menskunde TNO in Soesterberg; hij is nu verbonden aan het bureau Blind Color te Arnhem.

  22 februari – Hoe licht stil te zetten
  Prof. dr. Willem Vos is hoogleraar en leider van de groep Complex Photonic Systems (COPS) aan de Universiteit Twente.

  Cyclus op drie dinsdagavonden in februari. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.
  Aanmelden vooraf is niet nodig.

EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT ………KABBALA

3 februari
Prof. dr. Wout van Bekkum

 • Toon volledige beschrijving

  Lezing op donderdagmiddag 3 februari van 16.00 uur tot 17.00 uur. Synagoge te Enschede, Prinsestraat 18.

  Madonna, wat bezielt je, nu je je hebt bekeerd tot de Kabbala? Na afloop van deze lezing zal dat duidelijk zijn.

  Kabbala betekent 'ontvangst' en is bovenal een unieke benadering van God, mens en wereld. Kabbalistische opvattingen hebben grote invloed uitgeoefend zowel binnen als buiten het Jodendom. Over deze middeleeuws-joodse stroming bestaan echter veel misverstanden, waardoor er veel 'onechte' Kabbala is ontstaan.

  Prof. dr. Wout van Bekkum, hoogleraar Semitische Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen, zal in zijn lezing, gebaseerd op recent onderzoek naar de oorsprong, inhoud en geschiedenis van de Kabbala, een groot aantal misverstanden recht zetten.

  Aanmelden vooraf is niet nodig. Let op de bijzondere plaats van bijeenkomst: de Synagoge te Enschede.

Oog voor film: Magnolia

7 februari
Jedidjah Julia Noomen

 • Toon volledige beschrijving

  Cursus op twee maandagavonden in februari. Aanvang 19.30 uur. Concordia Cinema, Oude Markt 15, Enschede.

  Achter elke film blijken heel wat ideeën schuil te gaan. Waarom heeft de regisseur juist voor die opzet gekozen? Wat stond de scenarioschrijver voor ogen? In deze cursus leggen we twee topfilms op de ontleedtafel. Niet alleen om meer inzicht te krijgen in deze films maar vooral om meer zichtmogelijkheden te krijgen bij andere mooie, indrukwekkende en soms irriterende films. Deze filmcursus, die bedoeld is om met meer geschoolde ogen naar film te kijken, is ontstaan in samenwerking met Concordia Film | Theater | Expositie.

  7 februari – Jedidjah Julia Noomen, filmwetenschapper en scenarioschrijver, analyseert de film Magnolia (Paul Thomas Anderson, 2000, met o.a. Tom Cruise). Deze film draait in Concordia van vrijdag 4 tot en met zondag 6 februari.

  21 februari – Luuk Lansink, communicatiewetenschapper en scenarioschrijver, analyseert de film Adaption (Spike Jonze, 2002, met o.a. Meryl Streep en Nicolas Cage). Deze film draait van donderdag 17 tot en met zondag 20 februari in Concordia Film | Theater | Expositie.

  Aanmelden voor deze cursus kan tot en met 3 februari met een e-mail naar: sg.info@gw.utwente.nl, of per telefoon: 053-4893321. De kosten - voor de lezingen - bedragen € 5,=.

Licht en kleur

8 februari
Dr. Jan Walraven

 • Toon volledige beschrijving

  Licht in beweging

  In deze cyclus wordt het licht belicht. De merkwaardige aard van dit fenomeen komt aan de orde in een beroemd meningsverschil tussen Newton en Goethe, een discussie die de gemoederen nog steeds bezighoudt. Daarnaast is er aandacht voor de kleurenrijkdom die ontstaat wanneer licht gebroken of gemengd wordt. Deze cyclus over licht in beweging sluit af met het stilzetten van licht.

  1 februari – Newton versus Goethe
  Dr. ir. Fokko-Jan Dijksterhuis is als wetenschapshistoricus verbonden aan de Universiteit Twente.

  8 februari – Licht en kleur
  Dr. Jan Walraven, fysicus, was tot voor kort werkzaam bij het Instituut voor Technische Menskunde TNO in Soesterberg; hij is nu verbonden aan het bureau Blind Color te Arnhem.

  22 februari – Hoe licht stil te zetten
  Prof. dr. Willem Vos is hoogleraar en leider van de groep Complex Photonic Systems (COPS) aan de Universiteit Twente.

  Cyclus op drie dinsdagavonden in februari. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.
  Aanmelden vooraf is niet nodig.

Oog voor film: Adaption

21 februari
Luuk Lansink

 • Toon volledige beschrijving

  Cursus op twee maandagavonden in februari. Aanvang 19.30 uur. Concordia Cinema, Oude Markt 15, Enschede.

  Achter elke film blijken heel wat ideeën schuil te gaan. Waarom heeft de regisseur juist voor die opzet gekozen? Wat stond de scenarioschrijver voor ogen? In deze cursus leggen we twee topfilms op de ontleedtafel. Niet alleen om meer inzicht te krijgen in deze films maar vooral om meer zichtmogelijkheden te krijgen bij andere mooie, indrukwekkende en soms irriterende films. Deze filmcursus, die bedoeld is om met meer geschoolde ogen naar film te kijken, is ontstaan in samenwerking met Concordia Film | Theater | Expositie.

  7 februari – Jedidjah Julia Noomen, filmwetenschapper en scenarioschrijver, analyseert de film Magnolia (Paul Thomas Anderson, 2000, met o.a. Tom Cruise). Deze film draait in Concordia van vrijdag 4 tot en met zondag 6 februari.

  21 februari – Luuk Lansink, communicatiewetenschapper en scenarioschrijver, analyseert de film Adaption (Spike Jonze, 2002, met o.a. Meryl Streep en Nicolas Cage). Deze film draait van donderdag 17 tot en met zondag 20 februari in Concordia Film | Theater | Expositie.

  Aanmelden voor deze cursus kan tot en met 3 februari met een e-mail naar: sg.info@gw.utwente.nl, of per telefoon: 053-4893321. De kosten - voor de lezingen - bedragen € 5,=.

Hoe licht stil te zetten

22 februari
Prof. dr. Willem Vos

 • Toon volledige beschrijving

  Licht in beweging

  In deze cyclus wordt het licht belicht. De merkwaardige aard van dit fenomeen komt aan de orde in een beroemd meningsverschil tussen Newton en Goethe, een discussie die de gemoederen nog steeds bezighoudt. Daarnaast is er aandacht voor de kleurenrijkdom die ontstaat wanneer licht gebroken of gemengd wordt. Deze cyclus over licht in beweging sluit af met het stilzetten van licht.

  1 februari – Newton versus Goethe
  Dr. ir. Fokko-Jan Dijksterhuis is als wetenschapshistoricus verbonden aan de Universiteit Twente.

  8 februari – Licht en kleur
  Dr. Jan Walraven, fysicus, was tot voor kort werkzaam bij het Instituut voor Technische Menskunde TNO in Soesterberg; hij is nu verbonden aan het bureau Blind Color te Arnhem.

  22 februari – Hoe licht stil te zetten
  Prof. dr. Willem Vos is hoogleraar en leider van de groep Complex Photonic Systems (COPS) aan de Universiteit Twente.

  Cyclus op drie dinsdagavonden in februari. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.
  Aanmelden vooraf is niet nodig.

Everything you always wanted to know about… Jules Verne

24 februari
Drs. Garmt de Vries

 • Toon volledige beschrijving

  Lezing op donderdagmiddag 24 februari van 16.00 uur tot 17.00 uur. Vrijhof / Amphitheater.

  De Franse schrijver Jules Verne (1828-1905) wordt vaak de vader van de science fiction genoemd. In zijn talrijke romans beschreef hij wonderlijke uitvindingen als de duikboot en de vliegmachine, die pas veel later werkelijkheid zouden worden. Althans, dat is het populaire beeld dat men van hem heeft. Dit beeld van Jules Verne als de profeet van de vooruitgang is echter niet geheel juist. Zijn machines zijn vooral gebaseerd op technische ontwikkelingen van zijn tijd, over vooruitgang dacht hij tamelijk genuanceerd. Niet in tachtig dagen, maar in een uur wordt aan de hand van romanfragmenten en illustraties een beeld gegeven van Jules Verne's relatie tot wetenschap en techniek.

  Drs. Garmt de Vries promoveert aan de faculteit Natuur- en Sterrenkunde van de Universiteit Utrecht op een onderzoek over neutrino-astrofysica. Sinds de oprichting in 1997 is hij actief lid van het Jules Verne Genootschap.

  Aanmelden vooraf is niet nodig.

BRAZILIË 

28 februari
Dr. Marjo de Theije 
Dr. Paul van Lindert

 • Toon volledige beschrijving

  Symposion op maandag 28 februari. Aanvang 16.00 uur. Vrijhof / Audiozaal.

  Brazilië is een land van grote contrasten. Het land herbergt oude steden als Rio de Janeiro en Sao Paolo, maar ook de hypermoderne hoofdstad Brasilia. In deze kleurrijke steden leven arm en rijk strikt gescheiden en staan moderne techniek en Derde Wereld economie op gespannen voet. Om de studenten van Arago en Alembic goed voor te bereiden op al deze spanningen vertellen twee experts over het wel en wee van Brazilië.

  16.00 – 17.00 uur – Brazilië als smeltkroes
  Dr. Marjo de Theije is als cultureel antropoloog verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

  19.30 – 21.00 uur – Sao Paolo, Rio de Janeiro èn Brasilia
  Dr. Paul van Lindert is als geograaf verbonden aan de Universiteit Utrecht en komt regelmatig in Brazilië.

  Dit symposium is in samenwerking met studieverenigingen Arago en Alembic van respectievelijk Technische Natuurkunde en Chemische Technologie tot stand gekomen en is in eerste instantie bedoeld voor studenten die op studiereis gaan. Andere belangstellenden zijn eveneens welkom.

  Aanmelden kan tot en met 25 februari met een e-mail naar: sg.info@gw.utwente.nl, of per telefoon: 053-4893321. De kosten bedragen € 2,= voor studenten. Anderen betalen € 4,=.

DE WETTEN VAN DE VLIEGKUNST

1 maart
Prof. dr. Henk Tennekes

 • Toon volledige beschrijving

  Alles wat vliegt - van langpootmug tot Boeing 747 - gehoorzaamt aan de wetten van de vliegkunst. Vliegtuigbouwer Henk Tennekes neemt uiteenlopende vleugeltypes onder de loep en komt tot een aantal opmerkelijke conclusies. De Concorde heeft eigenlijk veel te grote vleugels. Kolibries moeten, net als straaljagers, in de lucht bijtanken omdat ze zoveel brandstof verbruiken. Tennekes legt uit waarom een vliegfiets enorme vleugels heeft, terwijl een zeekoet zich in de stormachtige kliffen van IJsland juist redt met kleine vleugeltjes. En waarom is het de mens nooit gelukt op eigen kracht het luchtruim te kiezen?

  Prof. dr. Henk Tennekes, is vliegtuigbouwer en meteoroloog. Hij schreef een standaardwerk op het gebied van turbulentie en daarnaast diverse populaire boeken over chaostheorie en (on)voorspelbaarheid. Hij was jarenlang directeur wetenschappelijk onderzoek van het KNMI.

  Lezing op dinsdagavond 1 maart. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.
  Aanmelden vooraf is niet nodig.

VAN MONA LISA TOT ARTIFICIAL BEAUTY – IDEALE VROUWEN IN BEELD

8 maart
Drs. Elivra van Eijl

 • Toon volledige beschrijving

  Lezing op dinsdagavond 8 maart. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.

  Leonardo da Vinci schilderde met grote innigheid zijn Mona Lisa. Rubens viel meer voor rondborstige vrouwen. In de 19e eeuw was men gefascineerd door ongenaakbare femmes fatales. Vandaag de dag speelt de vrouw een grote rol in films en reclame. En ook in cyberspace waart zij rond. Zo synthetiseert Micha Klein artificial beauty's in zijn computer. Hij staat hiermee in de traditie van Rafaël, die al in de zestiende eeuw de ideale vrouw maakte door de mooiste onderdelen van verschillende vrouwen te combineren.

  Drs. Elivra van Eijl toont op Internationale Vrouwendag 2005 hoe de ideale vrouw door de ogen van kunstenaars wordt gezien. Zij studeerde kunstgeschiedenis en is verbonden aan de kunstacademie AKI.

  Aanmelden vooraf is niet nodig.

  Ook kunt u naar een cabaretvoorstelling van het Cultuurcentrum:


  Maandag 7 Maart
  12:35 uur, Amphi
  Dames Voor Na Vieren : Tja tja tja 
  In het kader van: Internationale Vrouwendag

  Zie de link: Vrijhof Cultuurcentrum - Universiteit Twente

Alfred Binet en de intelligentietest

15 maart
Prof. dr. Wim J. van der Linden 

 • Toon volledige beschrijving

  Cyclus op twee dinsdagavonden in maart. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.

  In 1905, precies honderd jaar geleden, construeerde Alfred Binet met Theodore Simon de eerste intelligentietest. Hoe kwamen ze hiertoe? In welke traditie stonden ze? Waarom was de Stanford-Binet test van zo'n groot historisch belang? En hoe is het verder gegaan? In de eerste lezing gaan we op reis langs anderhalve eeuw ontwikkelingen in de meting van menselijke eigenschappen, met als centrale plek de test van Binet. In de tweede lezing staat het gebruik en ook misbruik van de intelligentietest centraal. Soms lijkt dit een verstandig instrument, soms ook speelt de test maatschappelijk en politiek een uiterst bedenkelijke rol.

  15 maart: Alfred Binet en de intelligentietest
  Prof. dr. Wim J. van der Linden is psychometricus en als hoogleraar Meetmethoden en Data-analyse verbonden aan de Universiteit Twente.

  22 maart: Gebruik en misbruik van de IQ-test
  Dr. Peter Tellegen is verbonden aan de vakgroep Differentiële Psychologie, Methodologie en Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Aanmelden vooraf is niet nodig.

RETORICA – KLASSIEK EN NIEUW

17 maart 
Prof. dr. Henk Procee

 • Toon volledige beschrijving

  Cursus op donderdag 17 maart van 9.30 uur tot 17.00 uur. Logica.

  Overtuigen, ook als er wetenschappelijk of logisch niet zo veel valt te bewijzen, dat is het terrein van de retorica. Al in de klassieke oudheid werd er veel aandacht aan besteed door grootheden als Aristoteles en Cicero. Een opleiding destijds duurde vier jaar. Nu komen in een dag de grondbeginselen van ethos, logos en pathos voorbij, alsook de technieken om een verhaal op te bouwen, te verfraaien en voor te dragen. Niet alleen door te luisteren, maar vooral ook door te doen.

  Deze cursus wordt gegeven door filosoof en retoricaliefhebber prof. dr. Henk Procee van de Universiteit Twente.

  Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor studenten die in een verenigingsbestuur of koepel zitten. Omdat er slechts een beperkt aantal plaatsen is, is aanmelding vooraf nodig en kunnen van elke studenten­organisatie slechts enkele deelnemers geplaatst worden. Aanmelden via de verenigingsportal van de Student Union: www.studentunion.nl.

  Dit programma is een coproductie van de Student Union en het Studium Generale.

Gebruik en misbruik van de IQ-test

22 maart
Dr. Peter Tellegen

 • Toon volledige beschrijving

  Cyclus op twee dinsdagavonden in maart. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.

  In 1905, precies honderd jaar geleden, construeerde Alfred Binet met Theodore Simon de eerste intelligentietest. Hoe kwamen ze hiertoe? In welke traditie stonden ze? Waarom was de Stanford-Binet test van zo'n groot historisch belang? En hoe is het verder gegaan? In de eerste lezing gaan we op reis langs anderhalve eeuw ontwikkelingen in de meting van menselijke eigenschappen, met als centrale plek de test van Binet. In de tweede lezing staat het gebruik en ook misbruik van de intelligentietest centraal. Soms lijkt dit een verstandig instrument, soms ook speelt de test maatschappelijk en politiek een uiterst bedenkelijke rol.

  15 maart: Alfred Binet en de intelligentietest
  Prof. dr. Wim J. van der Linden is psychometricus en als hoogleraar Meetmethoden en Data-analyse verbonden aan de Universiteit Twente.

  22 maart: Gebruik en misbruik van de IQ-test
  Dr. Peter Tellegen is verbonden aan de vakgroep Differentiële Psychologie, Methodologie en Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Aanmelden vooraf is niet nodig.

Astrobiology - The search for life in the universe

24 maart
Dr. R. Ruiterkamp

 • Toon volledige beschrijving

  ASTROBIOLOGY: EHRENFREUND VERVANGEN DOOR DR. R.RUITERKAMP

  Lecture at Thursday afternoon March 24th, from 16.00 hrs to 17.00 hrs Vrijhof / Amphitheater.

  Everything you always wanted to know about… Astrobiology - The search for life in the universe

  Astrobiology is a new exciting research field which seeks to unravel the origin and evolution of life wherever it might exist in the universe. Today we are still far from having a compelling understanding of how life started on earth, or of the probability that life exists elsewhere in the universe. The crucial question is what chemical processes caused a biotic, i.e. nonliving, organic compounds to assemble into the entities those we call life.

  Prof. dr. Pascale Ehrenfreund is full professor in Astrobiology at the Chemical Institute of the University of Leiden.

  Admittance free, no reservations.

De wereld van de opera

4,11,18 & 23 april
Ben Coelman

 • Toon volledige beschrijving

  Cursus op drie maandagavonden en een zaterdagavond in april. Aanvang 19.30 uur. Diverse locaties.

  In deze cursus gaan we aan de hand van vele beeld- en geluidsfragmenten dieper in op de opera The Rake's progress -'De levensloop van een losbol' - van Igor Stravinsky. We gaan terug in de operageschiedenis om te horen waar Stravinsky zijn inspiratie vandaan haalde en om een goed beeld te krijgen van wat opera nu eigenlijk voor kunstvorm is. Ook nemen we een kijkje achter de schermen van het operabedrijf. De serie sluit af met waar het allemaal om draait, een bezoek aan de opera!

  Maandag 4 april - Stravinsky's inspiratie: van Händel tot Rossini
  Lezing door Ben Coelman, hoofd publiciteit en educatie van de Nationale Reisopera, in Boerderij Bosch, Campus UT.

  Maandag 11 april – Een kijkje achter de schermen van het operabedrijf
  Een rondleiding door de ateliers van de Nationale Reisopera voert langs zeer uiteenlopende aspecten van het operabedrijf: rekwisietenbouw, kostuumontwerp en repetitieruimtes.

  Locatie: Nationale Reisopera - Perikweg 97, Enschede.

  Maandag 18 april - The Rake's Progress – het verhaal van een opera
  Lezing door Ben Coelman, hoofd publiciteit en educatie van de Nationale Reisopera, in Boerderij Bosch, Campus UT.

  Zaterdag 23 april – Bezoek aan de première van The Rake's Progress
  Twentse Schouwburg, Langestraat 49, Enschede. Aanvang 20.00 uur.

  Deze cursus vereist geen voorkennis en vormt daardoor ook een goede introductie voor iedereen die zich eens wil verdiepen in deze boeiende kunstvorm. Dit programma is een coproductie van de Reisopera en het Studium Generale. De kosten (incl. kaarten voor de Schouwburg) bedragen € 15,= voor studenten en € 25,= voor anderen. Aanmelden kan tot en met 28 maart met een e-mail naar: sg.info@gw.utwente.nl, of per telefoon: 053-4893321.

DEBAT: SOCIALE WETENSCHAP KAN BETER

5 april
Dr. Ewald Vervaet

 • Toon volledige beschrijving

  Debat 'Sociale wetenschap kan beter, veel beter!'

  Onderzoek in de sociale wetenschappen kan beter, veel beter, zo luidt de stelling van kernfysicus en psycholoog Ewald Vervaet. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers spiegelen zich vaak aan een onjuist beeld van de natuurwetenschappen, wat de groei en bloei van hun onderzoeksdomein belemmert. Deze stelling is uitdagend genoeg om in discussie te brengen. In dit debat wordt niet alleen een diagnose gesteld en een therapie aangegeven, maar ook onderzocht of de patiënt het er mee eens is. Twee hoogleraren uit de faculteit Gedragswetenschappen nemen de geworpen handschoen op.

  Met medewerking van:

  • dr. Ewald Vervaet,  als natuurkundige en ontwikkelingspsycholoog werkzaam bij Stichting Histos te Amsterdam.
  • prof.dr. Jules Pieters, hoogleraar psychologie aan de Universiteit Twente en vice-voorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen,
  • prof.dr. Cees Glas, hoogleraar onderzoeksmethodologie, meetmethoden en data-analyse aan de Universiteit Twente en wetenschappelijk directeur van het Institute for Behavioural Research.

  Dinsdagavond 5 april. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater. Aanmelden vooraf is niet nodig.

DEBAT: EMOTIES IN DE POLDER

6 april
René Boomkens
Andries Knevel

 • Toon volledige beschrijving

  Prinsessen in tranen, stille tochten over de Dam, André Hazes op de middenstip van de Arena. Wat is er met het nuchtere Holland aan de hand? De emoties vliegen ons om de oren; radio, TV en kranten staan er bol van. Staan we op de drempel van een cultuuromslag? Of leven we reeds in een emotiecultuur? Twee bijzondere gasten buigen zich over deze emotionele problematiek en gaan met de zaal in debat.

  René Boomkens is hoogleraar sociale en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  Andries Knevel is presentator van de talkshow Het Elfde Uur en van het actualiteitenprogramma Knevel op Zaterdag.

  Woensdag 6 april. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater. Dit programma is in samenwerking met de vier christelijke studentenverenigingen VGST, Agapè, RSK, en Alpha tot stand gekomen.

  Aanmelden vooraf is niet nodig.

Hoe werkt het oog? De fysiologie en fysica van het zien

12 april
Prof. dr. Dick van Norren

 • Toon volledige beschrijving

  Cyclus op twee dinsdagavonden in april. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.

  Ons venster op de wereld. We kijken ermee op een volstrekt vanzelfsprekende manier. Maar als we gaan onderzoeken hoe dit zintuig werkt dan wordt het antwoord buitengewoon ingewikkeld. Van netvlies tot waarneming vergt heel wat stappen, zowel in de fysiologie van het oog als in de processen van onze hersenen. Daarnaast staat het oog ook nog eens onder culturele invloeden. Wat wij waarnemen heeft in de loop van de geschiedenis verschillende gezichten gekregen. Kijkt u maar.

  12 april: Hoe werkt het oog? De fysiologie en fysica van het zien
  Prof. dr. Dick van Norren was tot 1 januari directeur van TNO Technische Menskunde te Soesterberg. Tevens is hij vanaf 1988 bijzonder hoogleraar Oogheelkundige Fysica aan het Universitair Medisch Centrum te Utrecht.

  19 april: De scholing van het oog. Een cultuurhistorische benadering
  Prof. dr. Petran Kockelkoren is filosoof en bijzonder hoogleraar Kunst en Techniek aan de Universiteit Twente.

  Aanmelden vooraf is niet nodig.

De scholing van het oog. Een cultuurhistorische benadering

19 april
Prof. dr. Petran Kockelkoren

 • Toon volledige beschrijving

  Cyclus op twee dinsdagavonden in april. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.

  Ons venster op de wereld. We kijken ermee op een volstrekt vanzelfsprekende manier. Maar als we gaan onderzoeken hoe dit zintuig werkt dan wordt het antwoord buitengewoon ingewikkeld. Van netvlies tot waarneming vergt heel wat stappen, zowel in de fysiologie van het oog als in de processen van onze hersenen. Daarnaast staat het oog ook nog eens onder culturele invloeden. Wat wij waarnemen heeft in de loop van de geschiedenis verschillende gezichten gekregen. Kijkt u maar.

  12 april: Hoe werkt het oog? De fysiologie en fysica van het zien
  Prof. dr. Dick van Norren was tot 1 januari directeur van TNO Technische Menskunde te Soesterberg. Tevens is hij vanaf 1988 bijzonder hoogleraar Oogheelkundige Fysica aan het Universitair Medisch Centrum te Utrecht.

  19 april: De scholing van het oog. Een cultuurhistorische benadering
  Prof. dr. Petran Kockelkoren is filosoof en bijzonder hoogleraar Kunst en Techniek aan de Universiteit Twente.

  Aanmelden vooraf is niet nodig.

MONTESQUIEU

21 april
Prof. dr. Willem Witteveen

 • Toon volledige beschrijving

  Lezing op donderdagmiddag 21 april van 16.00 uur tot 17.00 uur. Vrijhof / Amphitheater.

  Op 10 februari 1755, dus 250 jaar geleden, overleed Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu. Hij is beroemd geworden door twee werken. Zijn Lettres persanes waarin de westerse wereld door de bril van twee rondreizende Perzen wordt bekeken is lichtvoetig en relativerend van karakter en verdient zeker in de huidige tijd herlezing. Zijn andere grote werk, L'esprit des lois (De geest van de wetten), is blijvend actueel. Daarin bepleit hij onder meer de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in een staat. Nog steeds een fundament voor een hedendaagse democratie. Of niet meer?

  Prof. dr. Willem Witteveen is niet alleen theoretisch op Montesquieu betrokken als hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, maar ook praktisch, als lid van de Eerste kamer voor de PvdA.

  Aanmelden vooraf is niet nodig

CANADA 

28 april
Dr. Leen d'Haenens
Drs. Fred Toppen

 • Toon volledige beschrijving

  Symposium op donderdagmiddag 28 april van 14.00 uur tot 17.30 uur. Vrijhof / Kleine Zaal.

  Canada is een uitgestrekt land met veel ongerepte natuur. Het merendeel van de bevolking woont in grote steden als Toronto, Ottawa en Montreal. Hoe ziet het leven er daar uit, lijken deze steden op onze Europese steden of meer op de Amerikaanse? En hoe is de relatie met de dominante buurman eigenlijk? Dit symposium zoomt in op de bijzonderheden en eigenaardigheden van het mooie Canada, zodat studenten Biomedische Techniek goed voorbereid op studiereis gaan.

  14.00 -15.30 uur – Canada versus Amerika.
  Dr. Leen d'Haenens is verbonden aan afdeling communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Association of Canadian Studies in the Netherlands.

  16.00- 17.30 uur – Canada: van stad tot platteland.
  Drs. Fred Toppen is als geograaf verbonden aan de Universiteit Utrecht.

  Dit symposium is in samenwerking met studievereniging Paradoks van Biomedische Techniek tot stand gekomen en is in eerste instantie bedoeld voor studenten die op studiereis gaan. Andere belangstellenden zijn eveneens welkom.

  Aanmelden kan tot en met 25 april door een email naar: sg.info@gw.utwente.nl, of per telefoon: 053-4893321. De kosten bedragen € 2,= voor studenten. Anderen betalen € 4,=.

DEBAT OVER EUROPESE GRONDWET

10 mei
Prof. dr. Jaap de Wilde

 • Toon volledige beschrijving

  Voor of tegen? Studium Generale debatteert over EU-grondwet

  Binnenkort is het zover: op 1 juni stemt Nederland voor of tegen een Europese grondwet. Twijfelt u nog, of heeft u geen idee wat de EU-grondwet eigenlijk inhoudt? Dan is dit programma van het Studium Generale op dinsdag 10 mei een must. Een voor- en tegenstander debatteren over de EU-grondwet.

  Als we de Grondwetkrant van de Nederlandse overheid mogen geloven staat 1 juni de toekomst van Europa op het spel. Reden genoeg voor het Studium Generale om een pittig debat over de nieuwe EU-wet te organiseren. Aan de hand van de 25 stellingen van de referendumwijzer (zie: www.referendumwijzer.nl) gaan een voor- en tegenstander met elkaar in debat. Zij geven niet alleen hun mening over de wet, maar gaan ook in op inhoudelijke zaken: waar stem je nu eigenlijk voor of tegen. En wat gebeurt er precies met Europa als Nederland tegen stemt? Als voorstander spreekt prof. dr. Ramses Wessel, hoogleraar Europees recht aan de UT. Als tegenstander spreekt Daniël de Jongh van het Comité Grondwet Nee. Het debat staat onder deskundige leiding van Europa-specialist prof. dr. Jaap de Wilde, als hoogleraar Europese studies aan de UT verbonden. Het publiek kan zich ook mengen in de discussie en mag ook haar stem uitbrengen: zowel aan het begin als aan het eind van de avond.

  SG-debat over EU-grondwet, dinsdag 10 mei, 19.30 uur, Amphitheater Vrijhof, toegang gratis.

KRITIEK – GEVEN EN NEMEN

11 mei
Drs. Franke Jongsma

 • Toon volledige beschrijving

  Cursus op woensdag 11 mei van 9.30 uur tot 17.00 uur. Vrijhof / Kleine Zaal.

  Binnen elke organisatie, en dus ook binnen studentenorganisaties, komt verschil van mening, onenigheid, en zelfs conflict voor. Hoe kun je daar meer van begrijpen en er beter mee omgaan? Hoe kun je adequaat en vruchtbaar kritiek geven, hoe kun je kritiek het beste incasseren? Ben je geïnteresseerd in deze vragen, dan is deze cursus annex training uitermate geschikt voor je.

  De cursus wordt gegeven door organisatiepsycholoog drs. Franke Jongsma. Het programma is flexibel van karakter, waarbij het reflecteren op ervaringen en oefeningen centraal staat.

  Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor studenten die in een verenigingsbestuur of koepel zitten. Omdat er slechts een beperkt aantal plaatsen is, is aanmelding vooraf nodig en kunnen van elke studenten­organisatie slechts enkele deelnemers geplaatst worden. Aanmelden kan via de verenigingsportal van de Student Union: www.studentunion.nl.

  Dit programma is een coproductie van de Student Union en het Studium Generale.

Kathedralen van Staal – het Ruhrgebied

26 mei

 • Toon volledig beschrijving

  Excursie op donderdag 26 mei, van 9.00 – 20.00 uur.

  Dat techniek de wereld verandert, behoeft weinig toelichting, zeker niet in het Duitse Ruhrgebied. Een eeuw van zware industrialisatie heeft daar werkelijk alles op de kop gezet: wonen, werken, natuur, sociale verbanden, niets ontsnapte aan de ijzeren greep van de industrie. Een fikse steenkool- en staalcrisis gooide roet in het eten van de staalmagnaten en zadelde de regio met heel nieuwe problemen op. Deze excursie, die niet alleen een spannende ontdekkingsreis is langs spectaculaire industriële monumenten, besteedt ook aandacht aan de sociale en economische aspecten van het Ruhrgebied en gaat in op het fenomeen "Industrie Kultur".

  Aanmelden vooraf is nodig en kan tot en met 19 mei. De kosten bedragen € 15,- voor studenten. Anderen betalen € 27,50. Deze prijs is inclusief koffie/thee, warme lunch en broodjes in de bus.

De finesses van het vergeten

13 september
Prof. dr. Douwe Draaisma

 • Toon volledige beschrijving

  Baas in eigen brein

  Autonome wezens, met controle over ons denken, geheugen en emoties. Zo zien mensen zichzelf het liefst. Met een denken dat door de eigen rationaliteit wordt gestuurd. Met een geheugen waarin de herinneringen veilig zijn. Met een emotionele huishouding waarin men de passies onder controle heeft. Klopt dit beeld? In deze cyclus wordt eraan gemorreld. Kennelijk is er meer alledaagse gekte en menselijk onvermogen dan ons lief is.

  13 september: De finesses van het vergeten
  Prof. dr. Douwe Draaisma is bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Hij is auteur van onder meer het boek Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt (2001).

  20 september: Psychopathologie in het dagelijks leven: is iedereen een beetje gestoord?
  Prof. dr. Willem van der Does is klinisch psycholoog en bijzonder hoogleraar experimentele psychopathologie aan de Universiteit Leiden. Van hem verscheen het boek Zo ben ik nu eenmaal! Lastpakken, angsthazen en buitenbeentjes (2004).

  Aanvang 19.30 uur
  Plaats: Vrijhof/Amphitheater
  Aanmelden vooraf is niet nodig

Psychopathologie in het dagelijks leven: is iedereen een beetje gestoord?

20 september
Prof. dr. Willem van der Does

 • Toon volledige beschrijving

  Baas in eigen brein

  Autonome wezens, met controle over ons denken, geheugen en emoties. Zo zien mensen zichzelf het liefst. Met een denken dat door de eigen rationaliteit wordt gestuurd. Met een geheugen waarin de herinneringen veilig zijn. Met een emotionele huishouding waarin men de passies onder controle heeft. Klopt dit beeld? In deze cyclus wordt eraan gemorreld. Kennelijk is er meer alledaagse gekte en menselijk onvermogen dan ons lief is.

  13 september: De finesses van het vergeten
  Prof. dr. Douwe Draaisma is bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Hij is auteur van onder meer het boek Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt (2001).

  20 september: Psychopathologie in het dagelijks leven: is iedereen een beetje gestoord?
  Prof. dr. Willem van der Does is klinisch psycholoog en bijzonder hoogleraar experimentele psychopathologie aan de Universiteit Leiden. Van hem verscheen het boek Zo ben ik nu eenmaal! Lastpakken, angsthazen en buitenbeentjes (2004).

  Aanvang 19.30 uur
  Plaats: Vrijhof/Amphitheater
  Aanmelden vooraf is niet nodig

Islam

27 september
Prof. dr. Fred Leemhuis

 • Toon volledige beschrijving

  Met 1,2 miljard gelovigen is de islam na het christendom de meest beleden godsdienst. Toch weten de meeste niet-moslims weinig over deze wereldreligie. Die onwetendheid leidt vaak tot misvattingen en vooroordelen, die dan door allerlei incidenten weer verder worden versterkt. In deze lezing wordt commentaar gegeven op een aantal veelgehoorde misvattingen over de islam. Zoals daar zijn: de islam is een agressieve godsdienst, alle moslims hangen hetzelfde geloof aan, en islamitische landen zijn per definitie ondemocratisch.

  Lezing op dinsdagavond 27 september. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.

  Prof. dr. Fred Leemhuis is bijzonder hoogleraar voor de Koranwetenschappen bij de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1989 verscheen van zijn hand een nieuwe Neder­landse vertaling van de Koran, die ondertussen aan de twaalfde druk toe is.

  Aanmelden vooraf is niet nodig.

Donder en bliksem

4 oktober
Dr. Aarnout van Delden

 • Toon volledige beschrijving

  Cyclus op twee dinsdagavonden in oktober. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater

  Natuurkrachten zijn overweldigend. Tsunami’s slaan stukken land weg, vulkaanuitbarstingen bedekken de aarde met lava. In onze contreien gaat het er rustiger aan toe, maar ook hier laat de natuur haar spierballen zien. Windhozen ontwortelen bomen. Reuze hagelstenen perforeren de kassen van het Westland. En bliksemschichten kunnen van alles in lichterlaaie zetten. Op een grotere schaal, in ons universum, laat Moeder Natuur ook haar reusachtige krachten zien wanneer sterren imploderen.

  4 oktober: Donder en bliksem
  Dr. Aarnout van Delden is verbonden aan het Instituut voor Maritiem en Atmosferisch onderzoek te Utrecht. Hij doet onderzoek naar de dynamica van onze atmosfeer en is geïnteresseerd in uitzonderlijke weersomstandigheden, zoals het ontstaan van zware fronten, cyclonen en stevige onweersbuien.

  11 oktober: De implosie van een ster
  Prof. dr. Jan Kuijpers is hoogleraar sterrenkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij doet onderzoek naar neutronensterren en radiopulsars, en is gefascineerd door zwarte gaten.

  Aanmelden vooraf is niet mogelijk. Deze cyclus sluit aan op de Wetenschaps- en Techniekweek die dit jaar het thema ‘Ken je krachten’ heeft.

LICHAAMSTAAL

10 oktober
Jan de Boer

 • Toon volledige beschrijving

  Studeren aan een universiteit doe je voor het grootste deel met je hoofd. Het lichaam wordt daarbij wel eens vergeten. Onderzoek wijst echter uit dat bijna 80 procent van onze communicatie non-verbaal verloopt; met ons lichaam zeggen wij dus – vaak ongemerkt – heel veel. Als je een presentatie houdt, of in een werkgroep met medestudenten werkt, bepalen je lichaamshouding, oogopslag en gebaren in hoge mate hoe je over komt. Deze cursus laat je aan den lijve ervaren hoe ver de invloed van lichaamstaal reikt.

  Deze cursus wordt gegeven door Jan de Boer, klarinettist en mimespeler, verbonden aan het Mime & Muziektheater Papageno.

  Deze cursus is uitsluitend bestemd voor studenten. Aanmelden is verplicht en kan via sg.info@gw.utwente.nl of 053-4893321. De kosten bedragen 10 euro.

De implosie van een ster

11 oktober
Prof. dr. Jan Kuijpers

 • Toon volledige beschrijving

  Cyclus op twee dinsdagavonden in oktober. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater

  Natuurkrachten zijn overweldigend. Tsunami’s slaan stukken land weg, vulkaanuitbarstingen bedekken de aarde met lava. In onze contreien gaat het er rustiger aan toe, maar ook hier laat de natuur haar spierballen zien. Windhozen ontwortelen bomen. Reuze hagelstenen perforeren de kassen van het Westland. En bliksemschichten kunnen van alles in lichterlaaie zetten. Op een grotere schaal, in ons universum, laat Moeder Natuur ook haar reusachtige krachten zien wanneer sterren imploderen.

  4 oktober: Donder en bliksem
  Dr. Aarnout van Delden is verbonden aan het Instituut voor Maritiem en Atmosferisch onderzoek te Utrecht. Hij doet onderzoek naar de dynamica van onze atmosfeer en is geïnteresseerd in uitzonderlijke weersomstandigheden, zoals het ontstaan van zware fronten, cyclonen en stevige onweersbuien.

  11 oktober: De implosie van een ster
  Prof. dr. Jan Kuijpers is hoogleraar sterrenkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij doet onderzoek naar neutronensterren en radiopulsars, en is gefascineerd door zwarte gaten.

  Aanmelden vooraf is niet mogelijk. Deze cyclus sluit aan op de Wetenschaps- en Techniekweek die dit jaar het thema ‘Ken je krachten’ heeft.

SPACE & SPIRIT

11 oktober
Margaret Wertheim

 • Toon volledige beschrijving

  Lecture on Tuesday October 11th, from 12.30 hrs. till 13.30 hrs. Vrijhof / Amphitheater.

  In the Middle Ages two types of space existed: a material and spiritual one. The spiritual space of a Christian afterlife was much more important than material space. Nowadays this spiritual element has completely vanished. In this lecture the evolution of the Western conception of space will be traced from the dualistic Middle Ages to today’s space conception. Margaret Wertheim will discuss the linear perspective of the Renaissance, the discovery of astronomical space in the 17th century, and the contemporary physicist’s notion of hyperspace. Wertheim will show how spiritual space was written out of the realm of reality, a transformation whose psychological consequences we are still struggling with today.

  Margaret Wertheim is an internationally noted science writer and commentator. She is author of Pythagoras Trousers – God, Physics and the Gender Wars (1995) and The Pearly Gates of Cyberspace. A History of Space from Dante to the Internet (1999).

  This lecture is a co-production of the Female Faculty Network Twente and Studium Generale.
  Admittance free, no reservations

  Margaret Wertheim zal ook een lezing verzorgen over haar eerdere boek, Pythagoras’ Trousers. Deze lezing wordt georganiseerd door het ‘Female Faculty Network Twente’; maar alle mannen en vrouwen van de UT zijn welkom. Plaats: Amfitheater. Tijd: van 10.30 tot 11.30. Info: http://www.utwente.nl/ffnt/.

HYPNOSE

18 oktober
Dr. Jan Verhulst

 • Toon volledige beschrijving

  Lezing op dinsdagavond 18 oktober. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Agora.

  Hypnose is een bewustzijnsveranderende techniek, want hypnose is de manier om met het onbewuste te communiceren. Dit is een van de vele visies op hypnose, maar er zijn er meer. In deze lezing worden verschillende opvattingen over het verschijnsel hypnose - als het al bestaat - besproken. Ook wordt ingegaan op de praktische en ethische consequenties van gebruik en misbruik van hypnose. Aan de hand van een hypnose-illustratie ter plekke zal duidelijk worden gemaakt wat de mogelijkheden, dan wel onmogelijkheden van dit fenomeen zijn. 

  Dr. Jan Verhulst is zelfstandig psycholoog. Hij promoveerde op het onderwerp Weerstanden tegen verandering en schreef RET - Gezond verstand als therapie. Daarnaast is hij trainer, geeft workshops en heeft hij een column in het blad Psychologie.

  Aanmelden vooraf is niet mogelijk.

BESTUREN OP NIVEAU

31 oktober
Dr. Maarten van Riemsdijk 
Ir. Frank van den Berg

 • Toon volledige beschrijving

  Training op maandag 31 oktober, 9.30 – 17.00 uur, Kleine Zaal Vrijhof.

  Je hebt een tijdlang bestuurswerk gedaan in een commissie, in een vereniging, in een koepel. Tot je ervaringen behoren zowel successen als teleurstellingen. Als je die ervaringen beter wilt begrijpen is deze training uitermate geschikt voor je. Door in te zoomen op zaken als motiveren, samenwerken, communiceren, en nog meer, kun je je bestuurskwaliteiten op een hoger niveau brengen.

  De training wordt gegeven door dr. Maarten van Riemsdijk en ir. Frank van den Berg, beiden verbonden aan de faculteit Bedrijf, Bestuur & Technologie van de Universiteit Twente.

  Deze training is uitsluitend bestemd voor studenten die in een verenigingsbestuur of koepel zitten. Omdat er slechts een beperkt aantal plaatsen is, is aanmelding vooraf nodig en kunnen er per studenten­organisatie slechts enkele deelnemers geplaatst worden. Meer informatie en aanmelden kan via de verenigingsportal van de Student Union: www.studentunion.utwente.nl.

  Dit programma is een coproductie van de Student Union en het Studium Generale.

De jonge Heidegger en de geworpenheid in de tijd

1 november
Dr. Karin de Boer

 • Toon volledige beschrijving

  De ideeën van filosoof Martin Heidegger oefenen een bijna magische aantrekkingskracht uit. In zijn vroege jaren laat Heidegger zien dat de mens in de tijd ‘geworpen’ is, een idee waaruit het existentialisme van Sartre is ontstaan. De latere Heidegger denkt na over de Werkelijkheid, het Zijn en het Niets. Zijn visie op wetenschap en techniek krijgt veel navolging; deze disciplines proberen de wereld in de greep te krijgen. Hoe de dingen echt zijn verdwijnt hierdoor uit beeld, alleen de kunsten slagen erin de ware wereld te ontsluiten. Deze cyclus belicht het denken van de jonge en latere Heidegger.

  1 november: De jonge Heidegger en de geworpenheid in de tijd
  Dr. Karin de Boer is verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde op Heideggers tweestrijd met de filosoof Hegel en zal het ontstaan van Heideggers beroemdste werk Sein und Zeit toelichten.

  8 november: De late Heidegger en zijn angst voor de techniek
  Dr. ir. Peter Paul Verbeek is verbonden aan de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente. In 2001 publiceerde hij De daadkracht der dingen, een proefschrift waarin hij Heideggers denken over techniek tegen het licht houdt.

  Aanmelden vooraf is niet mogelijk.

De late Heidegger en zijn angst voor de techniek

8 november
Dr. ir. Peter Paul Verbeek

 • Toon volledige beschrijving

  De ideeën van filosoof Martin Heidegger oefenen een bijna magische aantrekkingskracht uit. In zijn vroege jaren laat Heidegger zien dat de mens in de tijd ‘geworpen’ is, een idee waaruit het existentialisme van Sartre is ontstaan. De latere Heidegger denkt na over de Werkelijkheid, het Zijn en het Niets. Zijn visie op wetenschap en techniek krijgt veel navolging; deze disciplines proberen de wereld in de greep te krijgen. Hoe de dingen echt zijn verdwijnt hierdoor uit beeld, alleen de kunsten slagen erin de ware wereld te ontsluiten. Deze cyclus belicht het denken van de jonge en latere Heidegger.

  1 november: De jonge Heidegger en de geworpenheid in de tijd
  Dr. Karin de Boer is verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde op Heideggers tweestrijd met de filosoof Hegel en zal het ontstaan van Heideggers beroemdste werk Sein und Zeit toelichten.

  8 november: De late Heidegger en zijn angst voor de techniek
  Dr. ir. Peter Paul Verbeek is verbonden aan de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente. In 2001 publiceerde hij De daadkracht der dingen, een proefschrift waarin hij Heideggers denken over techniek tegen het licht houdt.

  Aanmelden vooraf is niet mogelijk.

THEATER AD HOC

15, 16 en 17 november
Prof. Petran Kockelkoren

 • Toon volledige beschrijving

  Theatervoorstelling op 15, 16 en 17 november. Aanvang 20.15 uur. AKI

  Genen, eiwitten, neutrino’s, bits & bytes bepalen op een diepgaande wijze ons leven, maar zonder dat wij er zicht op hebben. Theatergezelschap Adhoc is nieuwsgierig naar de onzichtbare dimensies van onze werkelijkheid en probeert ze in haar theatervoorstellingen te verbeelden. Adhoc doet dat op eigen wijze met theatrale lezingen, waarin fictie gekoppeld wordt aan documentaire, drama aan analyse en monoloog aan publiek debat. Aan de voorstellingen doen ook wetenschappers mee die zich bezighouden met het allerkleinste.

  Wetenschappelijk theater op 15, 16 en 17 november. Voor actuele informatie over aanvangstijden, locatie, toegangsprijzen en reserveringen zie de website van het Vrijhof Cultuurcentrum: www.cultuur.utwente.nl. Bellen kan ook: 053-4894400.

  Dinsdag 15 november: interview met Dave Blank, hoogleraar anorganische materiaalkunde UT.

  Woensdag 16 november: Prof. Petran Kockelkoren, bijzonder hoogleraar Kunst en Technologie aan de Faculteit Gedragswetenschappen. Daarnaast is hij als lector Kunst en Technologie verbonden aan ARTez, Hogeschool voor de kunsten.

  Donderdag 17 november: interview met Tsjalling Swierstra, filosoof en politicoloog UT.

  Dit programma is een coproductie van het Vrijhof Cultuurcentrum, en het Studium Generale.

NATIONALE WETENSCHAPSQUIZ STUDENT 2005

18 november

 • Toon volledige beschrijving

  Quiz op vrijdag 18 november, 16.00 uur, Vrije Universiteit, Amsterdam.

  Is geen vraag je te gek? Sta je altijd met een slim antwoord klaar? Ga dan op zoek naar twee eigenwijze vriend(inn)en en schrijf je samen in voor de Nationale Wetenschapsquizstudent 2005. Win eeuwige roem als het beste team van het land! Op de website www.nwqs.nl vind je alle informatie over deelname en inschrijving.

  Dit programma wordt georganiseerd door de samenwerkende bureau’s Studium Generale van alle Nederlandse universiteiten.

Spiegel van de cultuur: 40 jaar tv-reclame

22 november
Drs. Wilbert Schreurs

 • Toon volledige beschrijving

  Cyclus op twee dinsdagavonden in november. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.
  29 NOVEMBER IN DE WAAIER, ZAAL 2

  Even Apeldoorn bellen! Ik wil Bolletje! Deze reclameslogans kent iedereen, ze zijn onderdeel van onze cultuur geworden, net zoals spreekwoorden en gezegdes. Reclame is zo verweven met ons dagelijks leven dat een geschiedenis van de reclame veel leert over onze cultuur. Hoe kijken we naar de dingen, waar zijn we door gefascineerd?. Deze cyclus gaat ook op zoek naar de grenzen van reclame: wanneer is zij nog effectief? Een aantal populaire misverstanden over de werking van reclame ruimt het veld.

  22 november – Spiegel van de cultuur: 40 jaar tv-reclameDrs. Wilbert SchreursTer gelegenheid van het 40 jarige bestaan van de STER publiceerde Scheurs Leuker kunnen we het niet maken! (2005).

  29 november – De grenzen van reclame: een aantal misverstanden
  Prof. dr. Ad Pruyn, is als hoogleraar marketingcommunicatie en consumentengedrag verbonden aan de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente.

  VANWEGE LEKKAGE IN DE AGORA IS DE LEZING OP 29 NOVEMVER VERPLAATST NAAR DE WAAIER (OP DE CAMPUS) , ZAAL 2.

  Aanmelden vooraf is niet mogelijk.

NEWTON 

24 november
Prof. dr. Klaas Landsman

 • Toon volledige beschrijving

  Isaac Newton (1642-1727) wordt veelal gezien als de grootste geleerde die ooit heeft geleefd, omdat hij de grondslag heeft gelegd voor de moderne wis- en natuurkunde. De meeste tijd echter besteedde hij aan esoterische zaken als alchemie. Het Studium Generale van de Universiteit Twente werpt op donderdag 24 november licht op het mysterieuze leven van deze grote geleerde.

  Newton speelde als auteur van het boek Philosophiae Naturalis Principia Mathematica een centrale rol in de wetenschappelijke revolutie van de zeventiende eeuw. Toch zijn er aanwijzingen in overvloed dat hij zijn werk zelf allerminst zo interpreteerde. Afgezien van de korte episoden in zijn leven waarin hij de grondslagen legde voor zowel de moderne wiskunde als de natuurkunde, besteedde hij vrijwel al zijn tijd aan zaken als alchemie, theologie en kerkgeschiedenis. Wat was Newtons eigen wereldbeeld en hoe hing dit samen met zijn wetenschappelijke werk? Wat was de basis van zijn succes? Is zijn reputatie als grootste genie aller tijden terecht?

  Prof. dr. Klaas Landsman is op donderdag 24 november te gast bij het Studium Generale en zal dan vertellen over zijn roman Requiem voor Newton (Contact, 2005), waarin het leven van Newton centraal staat. Landsman is hoogleraar in de Analyse aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens zijn verblijf als postdoc in de mathematische fysica te Cambridge raakte hij gefascineerd door Newton.

  Lezing op donderdagmiddag 24 november van 16.00 uur tot 17.00 uur. Vrijhof / Amphitheater. Aanmelden vooraf is niet mogelijk.

De grenzen van reclame: een aantal misverstanden

29 november
Prof. dr. Ad Pruyn

 • Toon volledige beschrijving

  Cyclus op twee dinsdagavonden in november. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.
  29 NOVEMBER IN DE WAAIER, ZAAL 2

  Even Apeldoorn bellen! Ik wil Bolletje! Deze reclameslogans kent iedereen, ze zijn onderdeel van onze cultuur geworden, net zoals spreekwoorden en gezegdes. Reclame is zo verweven met ons dagelijks leven dat een geschiedenis van de reclame veel leert over onze cultuur. Hoe kijken we naar de dingen, waar zijn we door gefascineerd?. Deze cyclus gaat ook op zoek naar de grenzen van reclame: wanneer is zij nog effectief? Een aantal populaire misverstanden over de werking van reclame ruimt het veld.

  22 november – Spiegel van de cultuur: 40 jaar tv-reclameDrs. Wilbert SchreursTer gelegenheid van het 40 jarige bestaan van de STER publiceerde Scheurs Leuker kunnen we het niet maken! (2005).

  29 november – De grenzen van reclame: een aantal misverstanden
  Prof. dr. Ad Pruyn, is als hoogleraar marketingcommunicatie en consumentengedrag verbonden aan de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente.

  VANWEGE LEKKAGE IN DE AGORA IS DE LEZING OP 29 NOVEMVER VERPLAATST NAAR DE WAAIER (OP DE CAMPUS) , ZAAL 2.

  Aanmelden vooraf is niet mogelijk.

Van trilling tot geluid - de werking van het gehoor

6 december
Dr. Bert van Zanten 

 • Toon volledige beschrijving

  Cyclus op twee dinsdagavonden in december. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.

  Luchttrillingen komen het oor binnen, worden fysiologisch verwerkt, en doorgestuurd naar de hersenen. En dan horen we vogelgeluiden, de maaimachine van de buurman, gekrijs van kinderen, politici in debat, muziek van Beethoven, een liefdesverklaring. Dit wonderbaarlijke fenomeen staat in deze korte cyclus centraal. Met twee vragen: hoe werkt het gehoor en wat doet geluid met ons.

  6 december: Van trilling tot geluid - de werking van het gehoor
  Dr. Bert van Zanten is klinisch-fysicus/audioloog, verbonden aan het Audiologisch Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

  13 december: Dromen in een klankschap - filosoferen over klank en muziek
  Drs. Erik Heijerman is wiskundige, filosoof en musicus. Hij is verbonden aan het Instituut voor Wijsbegeerte te Leusden.

  Aanmelden vooraf is niet mogelijk.

Dromen in een klankschap - filosoferen over klank en muziek

13 december
Drs. Erik Heijerman

 • Toon volledige beschrijving

  Cyclus op twee dinsdagavonden in december. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof / Amphitheater.

  Luchttrillingen komen het oor binnen, worden fysiologisch verwerkt, en doorgestuurd naar de hersenen. En dan horen we vogelgeluiden, de maaimachine van de buurman, gekrijs van kinderen, politici in debat, muziek van Beethoven, een liefdesverklaring. Dit wonderbaarlijke fenomeen staat in deze korte cyclus centraal. Met twee vragen: hoe werkt het gehoor en wat doet geluid met ons.

  6 december: Van trilling tot geluid - de werking van het gehoor
  Dr. Bert van Zanten is klinisch-fysicus/audioloog, verbonden aan het Audiologisch Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

  13 december: Dromen in een klankschap - filosoferen over klank en muziek
  Drs. Erik Heijerman is wiskundige, filosoof en musicus. Hij is verbonden aan het Instituut voor Wijsbegeerte te Leusden.

  Aanmelden vooraf is niet mogelijk.