Zie SG in de media

09-10-2019 Marjan Minnesma over het klimaat

U-Today      

‘Dit is de fase van hard tegen hard’

| Jelle Posthuma

Klimaatorganisatie Urgenda klaagde in 2012 de Nederlandse Staat aan, omdat die te weinig zou doen om broeikasgassen terug te dringen. In een vol Amphitheater gaf Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, dinsdagavond een Studium Generale-lezing over deze ‘rechtszaak uit liefde’ en vertelde ze hoe wij Nederland in 2030 honderd procent duurzaam kunnen krijgen.

Foto: Hiska Bakker (SG) in gesprek met Marjan Minnesma

Lees hier verder