Plat voor Twents

Vind hier de link voor de livestream.

Als je als expat op YouTube zoekt “What’s it like to live in the Netherlands?” krijg je meestal filmpjes over Amsterdam. Nauwelijks representatief voor de rest van het land. Laat staan voor Twente, dat bijna letterlijk en figuurlijk het andere uiterste is. Westerse directheid is hier ver te zoeken. Hier geen kanaalsteden of lange sloten met windmolens, maar boerendorpjes en textielsteden, in het typische coulisselandschap. En mensen in Twente spreken heel anders dan Standaard Nederlands. Tukkers zijn namelijk Saksen. In taal en cultuur sluiten zij meer aan bij het Duitse Westfalen dan bij de Randstad. Een lezing over taal en gewoonten van Tukkers. Nedersaksivist drs. Martin ter Denge is schrijver van het boek Tukkerspotten, muzikant en taalliefhebber. Hij zet zich in voor meer erkenning van het Nedersaksisch. Het is mogelijk een cursus te volgen over de Twentse taal en cultuur, ook gegeven door Martin ter Denge (cursusopgave via www.utwente.nl/cultuur). In de Vrijhof is vanaf 22 maart ook een expositie te zien met kunst van Martin ter Denge en Nicky Goldsteen.

AANMELDEN VERPLICHT


 A. Heukels (Anneke)
Ondersteunend en beheerspersoneel