Om deel te nemen is het nodig om in te schrijven via onderstaande link "Registratie".

ALLEEN STUDENTEN KUNNEN DEELNEMEN I.V.M. DE NIEUWE REGEL VAN 30 TOEHOORDERS.


Eigenlijk heeft iedereen een beetje autistisch gedrag. De meeste mensen houden van routines en ook problemen op sociaal gebied zijn veel mensen niet vreemd. Als deze kenmerken echter zorgen voor problemen op het werk of in relaties, kan er sprake zijn van autisme. Dit symposium gaat in op de vraag wat autisme is en wat niet. We vertonen de animatiefilm Mind my mind van Floor Adams en we gaan in gesprek met Thijn, student Creative Technology; hij heeft autisme. Martine Delfos ontwikkelde haar eigen theorie over autisme, die niet uitgaat van een stoornis, maar van een atypische ontwikkeling. Delfos is biopsycholoog en therapeut; zij publiceerde diverse boeken over autisme. In samenwerking met Student Affairs Coaching & Counseling (UT), Stumass stichting Jados. 

Registratie

student / niet student

Contact


A. Heukels (Anneke)
Studium Generale