Zie Programma

Science Cafe: Nederland bij zes meter zeespiegelstijging - GEANNULEERD

DEZE LEZING IS GEANNULEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE RICHTLIJNEN VAN DE RIJKSOVERHEID

Hoe snel en hoeveel de zeespiegel zal stijgen, daar is nog veel discussie over, maar dát hij zal stijgen, staat als een paal boven water. Eric-Jan Pleijster (LOLA Landscape Architects) bedacht een visionair “plan B” voor Nederland in 2200, als het water zes meter gestegen is. Laag Nederland is één grote lagune; de hoge zandgronden steken als eilanden boven het water uit. Kathelijne Wijnberg (hoogleraar Coastal Systems & Nature-based Engineering, UT) laat zien hoe het landschap in Nederland met stijgende zeespiegel kan veranderen. Wijnberg doet onderzoek naar duurzame en natuurlijke kustverandering. In samenwerking met KIVI en Architectuurcentrum Twente.

Talk show host: prof. Dave Blank, adviseur onderzoek Saxion