Programma

Studium Generale: Code oranje voor het klimaat Prof.dr. Gerard van der Steenhoven

Afbrokkelend poolijs, stijgende zeespiegels en oprukkende woestijnen. Het klimaat verhit niet alleen de gemoederen. Het KNMI volgt de ontwikkelingen op de voet en maakt modellen voor de toekomst. Hoe voorspel je zoiets complex als het klimaat, terwijl het weer al lastig te voorspellen is? Welk aandeel heeft de mens in de opwarming van de aarde en zijn wij in staat het tij te keren? Klopt het dat een grote vulkaanuitbarsting juist voor afkoeling zorgt?

 Prof.dr. Gerard van der Steenhoven, hoofddirecteur van het KNMI en deeltijdhoogleraar

Meteorological and Climatological Disaster Risk Reduction.  

In samenwerking met Arago en Alembic


Foto:tonyforster2