Hiska Bakker

Drs. Hiska Bakker is historica en auteur van historische artikelen. Bijvoorbeeld over de wetenschapper Petrus Camper, het Groningse onderwijssysteem in de 19e eeuw en over het gedachtegoed van de student Pieter Jelles Troelstra, de latere Friese socialist. De publicatie over Troelstra was ook de catalogus bij een door haar samengestelde expositie in het Universiteitsmuseum Groningen.

Zij werkte tien jaar als journalist bij enkele academische medische centra. Als medewerker beeldende kunst bij de UT organiseerde zij kunstexposities en publiceerde zij vier boeken over de universitaire kunstcollectie. Ook redigeerde zij een dichtbundel van Campusdichter Egbert van Hattem en een boekje over het Twents Hooglerarencabaret.

Sinds 2014 is zij programmamaker en presentator bij Studium Generale.