Toegang tot OSIRIS

Aanvraagformulier voor autorisaties in OSIRIS

Dit formulier is bedoeld voor het indienen van aanvragen voor toegang tot OSIRIS, evenals het wijzigen en verwijderen van bestaande autorisaties.

Om overzicht te houden en veiligheid te garanderen kan dit formulier kan alleen ingevuld worden door teamleiders BOZ, Hoofd CSA en overige afdelingshoofden.

De ‘gerechtigde’ is degene voor wie u autorisatie aanvraagt.

Meer informatie over de procedures die hier betrekking op hebben vindt u hier.

Aanvraagformulier
Contactgegevens van de indiener van de aanvraag
Gegevens van de te autoriseren medewerker
- -

N.B. De verwerkingstijd van een aanvraag is normaliter een week.