Zie 2012

28 september: Verslag LinkedIn4all

LinkedIn: Minimale presentatie en maximaal antwoord op je vragen.

In vervolg op de bijeenkomst “Social Media for dummies” op 23 februari 2012 organiseerde het OBP-Vrouwennetwerk op 28 september 2012 een verdiepingsmiddag over het gebruik van LinkedIn. De cursus werd gegeven door Anne Heining van M&C. Lees meer …