UTMESA+Nieuws"Telefoontje van The Times plantte het zaadje"

"Telefoontje van The Times plantte het zaadje" Intreerede Loes Segerink

Chips die kanker vroeg opsporen in urine, of die de bloed-brein barrière nabootsen. De vloeistofsystemen die prof. Loes Segerink ontwikkelt, kunnen het verschil gaan maken in de gezondheidszorg. “Bij dit onderzoek moet je ook erkennen wat je niet weet”, aldus Segerink. “Dan ga je even buurten bij iemand die het misschien wel weet. Zo krijg je de mooiste samenwerking.” Daarnaast hecht zij grote waarde aan ‘outreach’: ze vertelt het verhaal van haar onderzoek graag, op basisscholen, festivals en in de media. Prof.dr.ir. Loes Segerink houdt haar intreerede, als hoogleraar Biomedical Microdevices aan de Universiteit Twente (TechMed Centrum), op 17 juni 2022.

Aan media-aandacht raakte Loes Segerink gewend tijdens haar promotieonderzoek. Toen ze publiceerde over haar onderzoek naar een chip die mannelijke vruchtbaarheid kan vaststellen, kreeg ze een telefoontje van ‘The Times’. En later nog veel meer. Het is de reden dat ze haar intreerede begint met het belang van ‘outreach’: deel met de samenleving wat je doet in het lab. Dat kost weliswaar veel tijd, maar is ook noodzakelijk...en leuk. “Op een basisschool waren de kinderen totaal niet geïmponeerd door mijn toga, of door verhalen over reizen over de wereld. Die groene handschoenen vonden ze interessant, en de pipetjes om proeven mee te doen.” Al als student zou je volgens Segerink moeten leren om je project helder te presenteren. Om die reden is een ‘elevator pitch’-training ingebouwd in het onderwijs.

Laagdrempelige samenwerking

In haar huidige onderzoek, naar onder meer het opsporen van tumormarkers in urine, ontdekte Segerink de kracht van samenwerking. Samen met een de groep van Jurriaan Huskens ontwikkelen ze een manier om de tumormarkers uit urine te krijgen. Hierbij passeert de urine talloze micro-gefabriceerde paaltjes. Aan een heel klein deel van de DNA-fragmenten in de urine zit een extra methylgroep, ze zijn ‘hypergemethyleerd’. Dat je in urine blaaskanker kunt opsporen, ligt misschien voor de hand, maar ook andere tumormarkers blijken meetbaar aldus onderzoekers bij het Amsterdam UMC. “Wij kunnen die chips maken, maar weten niet zoveel van eiwitten. Dan ga ik even buurten bij iemand die dat wel weet, en vraag of die kan helpen.”, aldus Segerink. “En voor mij is het vanzelfsprekend dat ik een geschikt urine-sample krijg, maar je loopt tegen vragen aan als: hoe bewaar je het, bij welke temperatuur? Hoe kan de patiënt een monster opsturen?” Samenwerking gaat niet alleen over grote consortia, het kan ook klein beginnen, met een promovendus die ook in een ander lab op de UT gaat kijken. “Je krijgt er betere onderzoekers door, dat weet ik zeker.” Het onderzoek naar tumormarkers in urine heeft een donatie gekregen van de Stichting De Weijerhorst.

Hersenstamkanker

Loes Segerink doet ook onderzoek dat is ingegeven door de aandacht voor hersenstamkanker, in beweging gezet door de vader van superheld Tobias Sybesma die op zijn twaalfde aan deze ziekte overleed. Met een chip die model staat voor de bloed-brein barrière, is bijvoorbeeld te onderzoeken of er medicatie mogelijk is voor een ziekte waarvoor nu nog geen behandeling bestaat. Dat geldt niet alleen voor deze vorm van kanker, de chip kan ook nieuwe inzichten geven in bijvoorbeeld ziekten als Alzheimer. Segerink werkt hiervoor onder meer samen met Kerensa Broersen en Andries van der Meer van de groep Applied Stem Cell Technology en Dannis van Vuurden van het Prinses Máxima Centrum.

Het onderzoek naar de fertility chip, de ontwikkeling van een compleet apparaatje en de vermarkting, gaan op dit moment nog verder, zowel voor veterinaire toepassingen als voor de mens.

Leuk en belangrijk

Loes Segerink besluit haar betoog met: “Outreach is leuk en belangrijk. Onderwijs is leuk en belangrijk. Onderzoek is leuk en belangrijk.” Vergezeld van de ‘Loesje’-postertekst “Geniet nooit met mate”.

Prof.dr.ir. Loes Segerink (Oldenzaal, 1984) studeerde tot 2007 Biomedische Technologie aan de Universiteit Twente. In 2011 promoveerde zij op de ‘fertility chip’, voor het meten van mannelijke vruchtbaarheid. Zij is verbonden aan de BIOS Lab-on-a-chip groep, onderdeel van het MESA+ Instituut als het Technical Medical Centre (TechMed) van de UT. Zij is zowel Simon Stevin Leerling als Simon Stevin Gezel (onderscheidingen van de toenmalige Technologiestichting STW) en kreeg een Veni-subsidie voor haar onderzoek. Zij houdt haar oratie ‘Vruchtbare samenwerking op kleine schaal’ op 17 juni 2022.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin