UTMESA+NieuwsAlexander Golubov verkozen tot APS Fellow

Alexander Golubov verkozen tot APS Fellow

Alexander Golubov, onderzoeker in de groep Interfaces and Correlated Electron Systems (TNW/MESA+), is benoemd tot Fellow van de American Physical Society. Na het eerdere bericht over het Fellowship van Dave Blank, blijkt APS nóg een UT-wetenschapper te hebben uitverkoren voor deze eervolle toekenning.

Alexander Golubov wordt Fellow vanwege zijn ‘fundamentele bijdragen aan de theorie van ‘multiband’ supergeleiding en de theorie van supergeleidende hybride en topologische systemen’. Supergeleiding is het verschijnsel dat elektrische weerstand wegvalt bij een lage temperatuur – afhankelijk van het materiaal kan dit dichtbij het absolute nulpunt zijn of dichtbij het kookpunt van stikstof (-196 graden Celsius). Supergeleiding vindt zijn toepassing in onder meer hoge-energie-toepassingen. De 'heilige graal' is supergeleiding bij kamertemperatuur, maar op dit moment kan dat alleen bij zeer hoge druk. Ook Dave Blank, de andere nieuw-verkozen APS Fellow, heeft in zijn loopbaan veel onderzoek gedaan naar supergeleiding.

APS heeft in de ronde van 2021 aan zo’n 150 van de 54.000 leden een Fellowship toegekend. Drie daarvan zijn verbonden aan Nederlandse universiteiten, waarvan maar liefst twee aan de UT. De voordracht van Golubov komt uit de Division of Condensed Matter Physics.

Alexander Golubov (1961) studeerde in 1983 af in de groep van Nobelprijswinnaar Alexei Abrikosov. Hij promoveerde aan het Institute of Solid State Physics van de Russian Academy of Sciences in Chernogolovka, en haalde daar ook een tweede doctorsgraad (‘Habilitation’). Tussen 1987 en 1997 was hij research associate aan dit instituut, om in 1998 naar de Universiteit Twente te komen, waar hij nu associate professsor is. Hij is ook enige tijd gastwetenschapper geweest aan het Kernforschungszentrum Jülich.

Golubov publiceerde meer dan 300 keer in wetenschappelijke journals. In 2014 kreeg hij een grote grant van 2,5 miljoen euro toegekend waarmee, onder zijn leiding, het Moscow Institute of Physics and Technology een nieuw laboratorium kon bouwen voor onderzoek naar ‘Topological quantum phenomena in superconducting structures’.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin