UTJA

Jonge Akademie van de Universiteit Twente

In maart 2012 is de Jonge Akademie van Universiteit Twente (JA@UT) opgericht. JA@UT ondersteunt haar leden in hun ontwikkeling als onderwijzer, wetenschapper en ondernemer binnen en buiten hun vakgebied. JA@UT leden treden op als ambassadeurs van excellentie in onderzoek en onderwijs en betrekken het publiek bij de wetenschap. JA@UT leden voorzien het College van Bestuur en het Strategisch Beraad van gevraagd en ongevraagd advies over strategische zaken.

JA@UT draagt bij aan een cultuur van excellentie aan de UT door hoogwaardig onderzoek en onderwijs te produceren, welke actief uitgevoerd en gecommuniceerd wordt, zowel intern als extern van de UT.

Meer informatie over je Jonge Academie van de Universiteit Twente vind je op onze Engelstalige website