Zie Examencommissie GZW - HS

Vergaderschema 2019-2020

2019

vergaderdatum

deadline indienen verzoek

23 september

9 september

28 oktober

14 oktober

25 november

11 november

9 december

25 november


2020


20 januari

6 januari

24 februari

10 februari

23 maart

9 maart

20 april

6 april

18 mei

4 mei

22 juni

8 juni


Vergaderdag: maandag
Locatie: TLĀ 
Tijdstip: 10:00-12:00 uur

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de web applicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering ontvangen zijn door BOZ-GZW.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.