Examencommissie GZW - HS

Vergaderschema 2018-2019

2018

vergaderdatum

deadline indienen verzoek

24 september

10 september

29 oktober

15 oktober

26 november

12 november

10 december

26 november


2019


21 januari

7 januari

25 februari

11 februari

25 maart

11 maart

15 april

1 april

27 mei

13 mei

24 juni

10 juni


Vergaderdag: maandag
Locatie: NH 126 
Tijdstip: 10:00-12:00 uur

Correspondentie sturen naar: BOZ-GZW-CES@utwente.nl

Verzoeken aan de Examencommissie moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering worden ingediend bij BOZ-GZW.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.