Zie Examencommissie GZW - HS

Vergaderschema 2019-2020

2019

vergaderdatum

deadline indienen verzoek

23 september

9 september

28 oktober

14 oktober

25 november (jaarvergadering)

11 november

9 december

25 november


2020


20 januari

6 januari

25 februari

10 februari

24 maart

9 maart

21 april

6 april

19 mei

4 mei

23 juni

8 juni


Vergaderdag: maandag/dinsdag
Locatie: TL 2107
Tijdstip: 10:00-12:00 uur

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de webapplicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering ontvangen zijn door BOZ-GZW.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.