Zie Examencommissie GZW - HS

Vergaderschema 2020-2021

2020

vergaderdatum

deadline indienen verzoek

28 september

14 september

26 oktober

12 oktober

23 november (jaarvergadering)

09 november

07 december

23 november


2021


18 januari

04 januari

15 februari

01 februari

22 maart

08 maart

19 april

05 april

17 mei

03 mei

21 juni

07 juni


Vergaderdag: maandag
Locatie: TL 2107
Tijdstip: 10:00-12:00 uur

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de webapplicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering ontvangen zijn door BOZ-GZW.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.