Vergaderschema 2023-2024

2023


vergaderdatum

deadline indienen verzoek

26 september

12 september

31 oktober

17 oktober

21 november (jaarvergadering)

07 november

12 december

28 november


2024


vergaderdatum

deadline indienen verzoek

16 januari

02 januari

13 februari

30 januari

19 maart

05 maart

16 april

02 april

14 mei

30 april

18 juni

04 juni

Vergaderdag: dinsdag
Locatie: Technohal of online
Tijdstip: 12:30-14:30 uur

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de webapplicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering ontvangen zijn door BOZ-GZW.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.