Zie Examencommissie GZW - HS

Samenstelling Examencommissie

Samenstelling Examencommissie Gezondheidswetenschappen / Health Sciences

J.G. van Manen PhD, voorzitter
A.C. Bos-Nehles PhD, lid
P.M. Carrera PhD, lid
H. Kip MSc, lid
M.E. Hahnen-Florijn MSc, extern lid
A.H. Prins, adviseur
O. Schenk MSc, ab actis
B. Boonstra-Helder (medewerker BOZ), Notulist

Contact: BOZ-GZW-CES@utwente.nl

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de web applicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering worden ingediend bij BOZ-GZW.