Examencommissie GZW - HS

Samenstelling Examencommissie

Samenstelling Examencommissie Gezondheidswetenschappen / Health Sciences

Prof.dr. A.P.W.P. van Montfort, voorzitter
A.C. Bos-Nehles, lid
Dr. P.M. Carrera, lid
M.E. Hahnen-Florijn, extern lid
Dr. J.G. van Manen, lid
A.H. Prins, adviseur
A.D. Kamphuis, ab actis
B. Boonstra-Helder (medewerker BOZ), Notulist

Contact: BOZ-GZW-CES@utwente.nl

Verzoeken aan de Examencommissie moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering worden ingediend bij BOZ-GZW.