Samenstelling Examencommissie

Samenstelling Examencommissie Gezondheidswetenschappen / Health Sciences

Dr. J.A. van Til (Janine)

Voorzitter

Dr. H. Kip (Hanneke)

Lid

Dr. S.F. Oude Wesselink (Sandra)

Vicevoorzitter, lid

Dr. F. Simmer (Femke)

Lid

Dr. L.L. Kramer ( Lean)

Lid

A.H. Prins (Anouk)

Studieadviseur

B.E. Boonstra-Helder (Babeth)

Medewerker BOZ, notulist

C.A.H. Fox (Cindy)

Kwaliteitsadviseur

L.M. van het Reve (Lisenka)

Secretaris

Contact: examencommissie-gzw-hs@utwente.nl

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de web applicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering worden ingediend bij BOZ-GZW.