Klacht Betreffende Examencommissie GZW-HS

Ben je het niet eens met een beslissing van een examinator of de examencommissie? Dan kun je een klacht indienen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) via het Klachtenloket. Lees de informatie over de klachtenprocedure aandachtig door.

Bezwaren tegen beslissingen van de examencommissie moeten binnen zes weken na uitspraak van de oorspronkelijke beslissing van de Examencommissie GZW-HS als ondertekende brief worden ingediend bij het CBE (Postbus 127, 7500 AE Enschede, Vrijhof, kamer 239B, kantoor Student Services).