Biografieën van sprekers

Biografie Jan Willem Polderman

Foto Jan Willem Polderman

Jan Willem Polderman werd geboren in het Zeeuwsche Kruiningen en bezocht na de lagere school het Goese Lyceum te Goes alwaar hij in 1975 het diploma Atheneum B behaalde. Vervolgens reisde hij naar Groningen om aldaar wiskunde te gaan studeren. In 1983 studeerde hij cum laude af op een onderwerp uit de algebraïsche getaltheorie. Na zijn wiskundestudie was hij wetenschappelijk assistent bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica te Amsterdam. In 1987 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een studie naar adaptieve regelsystemen. Promotor was de onlangs overleden Prof J.C. Willems met wie hij eind jaren negentig een boek over wiskundige systeemtheorie publiceerde. Met I. Mareels (Melbourne) schreef hij een inleidend boek over adaptieve systemen. Sinds 1987 is hij verbonden aan de afdeling Toegepaste Wiskunde van de Universiteit Twente. Eerst als Universitair Docent en sinds 2003 als Universitair Hoofddocent. Zijn onderzoeksbelangstelling ligt op het gebied van de adaptieve regelsystemen, de zogeheten `behavioral approach to systems theory', en systeemtheoretische benadering van codering en decodering. De laatste jaren werkt hij aan stabiliteit en regeling van hybride systemen. Hij is als docent betrokken bij het onderwijs van DISC en de landelijke master wiskunde. Sinds 2008 is hij Opleidingsdirecteur van de afdeling Toegepaste Wiskunde en tevens van de 3TU master Systems and Control. Jan Willem Polderman tennist en schaatst graag, maar is in beide sporten geen uitblinker. Ook zijn pianospel laat sterk te wensen over, maar in het luisteren naar, veelal klassieke muziek, is hij zeer bedreven. Samen met Ella de Jong heeft hij twee dochters, Lotte (17) en Jorieke (15) met wie hij graag en veelvuldig kampeert, bijvoorbeeld op zijn geliefde Vlieland.