Foto Richard BoucherieRichard Boucherie behaalde in 1988 zijn mastergraad in wiskunde (stochastische operationele research) en theoretische natuurkunde (statistische fysica) aan de Universiteit van Leiden. In 1992 ontving hij zijn Ph.D. in Econometrie aan de Vrije Universiteit voor zijn proefschrift op gebied van wachtrijtheorie. Hij is daarna postdoc geweest bij INRIA Sophia Antipolis, het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2000 is hij werkzaam bij de afdeling Toegepaste Wiskunde van de Universiteit Twente, waar hij in 2003 is benoemd als professor in Stochastic Operations Research. Zijn onderzoekinteresses liggen in de wachtrijtheorie en Petri netwerken met toepassingen in sensor netwerken, verkeersnetwerken, productiesystemen en de gezondheidszorg. Richard is medeoprichter van het onderzoekcentrum CHOIR (Center for Healthcare Operations Improvement and Research) van de Universiteit Twente, op het gebied van logistiek in de gezondheidszorg.