De faculteit Construerende Technische Wetenschappen aan de Universiteit Twente bestrijkt een breed terrein. De onderzoeksactiviteiten hebben te maken met kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het ontwerpen, fabriceren, toepassen en veranderen van producten, materialen, processen en werktuigen (machines, apparaten, installaties).

Het onderzoek van deĀ faculteit CTW is ingebed inĀ departementen en daaronder vallende leerstoelen. Ook is het onderzoek aangesloten bij een aantal onderzoeksinstituten van de UT (zie hieronder).

UT-Onderzoeksinstituten

Klik op een van de hieronder genoemde instituten om naar de website van het desbetreffende instituut te gaan.