De faculteit Construerende Technische Wetenschappen aan de Universiteit Twente bestrijkt een breed terrein. De onderzoeksactiviteiten hebben te maken met kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het ontwerpen, fabriceren, toepassen en veranderen van producten, materialen, processen en werktuigen (machines, apparaten, installaties).

De faculteit herbergt het onderzoek in departementen en daaronder vallende leerstoelen. Ook is het onderzoek aangesloten bij een aantal onderzoeksinstituten van de UT (zie hieronder).

UT-Onderzoeksinstituten

De Universiteit Twente heeft zelf een aantal instituten. Klik op een van de hieronder genoemde instituten om naar de website van het desbetreffende instituut te gaan.