UTFaculteitenETNieuwsVier UT-onderzoekers ontvangen Veni-beurs

Vier UT-onderzoekers ontvangen Veni-beurs

NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, heeft een Veni-beurs toegekend aan vier UT-onderzoekers. Rick Hogeboom, Harijot Singh Bindra, Maria Carla Piastra en Sihao Sun ontvangen een bijdrage van maximaal 280.000 euro om hun onderzoeksideeën verder uit te werken. De Veni is een persoonsgebonden wetenschappelijke beurs en maakt onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma en richt zich op onderzoekers die recent gepromoveerd zijn. In totaal ontvingen in deze ronde 188 jonge wetenschappers een beurs.           

Domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

Dr. ir. H. J. (Rick) Hogeboom (Faculteit ET) - Ethische perspectieven op onze watervoetafdruk
Water is van onschatbare waarde voor mens en milieu, maar op veel plaatsen gebruiken we te veel. Rick onderzoekt hoeveel water wereldwijd wordt gebruikt voor de productie van voedsel, spullen en kleding, en welke waarden ogenschijnlijk ten grondslag liggen aan de toekenning van beperkt beschikbaar water. Vanuit verschillende ethische perspectieven op watergebruik bestudeert Rick vervolgens waar en wanneer watergebruik meerdere doelen gelijktijdig kan dienen of waar juist lastige keuzes moeten worden gemaakt om (verergering van) water-gerelateerde problemen te voorkomen. Zijn onderzoek draagt verder bij aan de ontwikkeling van beleid dat rekening houdt met zowel maatschappelijke, economische als ecologische waarden van water.              

Domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

Dr. H.S. (Harijot Singh) Bindra (Faculteit EEMCS) - Elektronica ontwerpen om sensoren zonder batterijen te laten werken: de weg naar milieuvriendelijke elektronica
Een continu detecterende sensor (b.v. een pacemaker) werkt op een batterij. Als de batterij leeg is, moet die batterij worden vervangen. Rond 2030 zullen we naar schatting een biljoen sensoren in de wereld hebben. Het regelmatig vervangen van biljoen batterijen is een verspilling van hulpbronnen, is schadelijk voor het milieu en niet altijd uitvoerbaar. Dit project beoogt daarom elektronische circuits te ontwerpen die vele malen minder energie verbruiken dan de huidige circuits in sensoren. Hiermee zouden sensoren zonder batterij kunnen werken en in plaats daarvan de energie die ze nodig hebben voor hun werking kunnen halen uit bijvoorbeeld trillingen, warmte of licht.            

Dr. M.C. (Maria Carla) Piastra (Faculteit TNW) - Computermodellen voor de behandeling van refractaire epilepsie met diepe hersenstimulatie
Elektrische hersenstimulatie met in de hersenen geïmplanteerde elektroden, diepe hersenstimulatie (DBS-therapie) behoort tot een van de belangrijkste verbeteringen voor de behandeling van een aantal neurologische ziektes van de afgelopen twee decennia. Hoewel DBS zeer effectief is bij aandoeningen van het bewegingsstelsel, zoals de ziekte van Parkinson, zijn de effecten bij epilepsie vaak minder gunstig; de oorzaken zijn niet goed bekend.

Maria Carla’s doel is meer inzicht te krijgen in de werking van diepe hersenstimulatie bij patiënten met epilepsie, door gebruik te maken van een combinatie van geavanceerde en gepersonaliseerde computermodellen en klinische gegevens zodat de behandeling kan worden verbeterd.

Dr. S. (Sihao) Sun (Faculteit EEMCS) - Nauwkeurige interventies door vliegende robots
Een grote uitdaging in de robotica is het vervangen van menselijke technici door vliegende robots om moeilijk bereikbare infrastructuur te onderhouden, zoals bijvoorbeeld offshore-windturbines. De huidige robots kunnen deze operaties nog niet nauwkeurig en veilig genoeg uitvoeren, onder moeilijke omstandigheden zoals windstoten en onbekend contact met de omgeving. Dit project beoogt van nieuwe kaders voor besturingsalgoritmen te ontwikkelen om de nauwkeurigheid van vliegende robotica te verbeteren.

Talentprogramma van NWO

Veni maakt samen met de Vidi- en Vici-beurzen deel uit van het Talentprogramma van NWO. Het NWO-Talentprogramma geeft onderzoekers de vrijheid om vanuit creativiteit en passie eigen onderzoek te doen. Het programma stimuleert vernieuwing en nieuwsgierigheid. Vrij onderzoek draagt bij aan en bereid ons voor op de maatschappij van morgen. Daarom zet NWO in op een diversiteit aan wetenschappers, domeinen en achtergronden.

NWO selecteert onderzoekers op basis van de wetenschappelijke kwaliteit en het innovatieve karakter van het onderzoeksvoorstel, de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het voorgestelde project en de kwaliteit van de onderzoeker.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)