UTFaculteitenEEMCSNieuwsPeter Veltink interim-decaan voor de faculteit Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS)

Peter Veltink interim-decaan voor de faculteit Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS)

Vanaf 15 april zal Prof.dr.ir. P.H. (Peter) Veltink optreden als interim-decaan van de faculteit Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS) van de Universiteit Twente. Deze positie komt vrij, nadat Joost Kok eerder dit jaar zijn vertrek als decaan van de faculteit aankondigde.

Peter Veltink maakt nu reeds deel uit van het bestuur van de faculteit, waarin hij als portefeuillehouder onderzoek fungeert. Veltink is tevens hoogleraar menselijke-functie-hersteltechnologie in de vakgroep Biomedical Signals and Systems.

Tom Veldkamp, rector magnificus van de Universiteit Twente over de benoeming: “Peter is een zeer gewaardeerd wetenschapper binnen onze universiteit en is vanuit zijn rol in het faculteitsbestuur reeds goed bekend met de belangrijkste vraagstukken zowel binnen de faculteit als universiteitsbreed. Dat maakt dat we alle vertrouwen hebben dat Peter zich deze rol snel eigen kan maken. We wensen hem veel succes in deze rol en kijken uit naar onze samenwerking.”

Peter Veltink over zijn benoeming: “Graag vervul ik de decaanfunctie totdat de nieuwe decaan zal aantreden. Het is een eer om samen met mijn collega-faculteitsbestuursleden Alma Schaafstal en Stephan Maathuis onze mooie faculteit in de komende tijd te leiden, in goede afstemming met onze collega’s binnen en buiten EEMCS.”

De werving voor een nieuwe decaan voor de faculteit is inmiddels gestart, waarbij de inzet is om voor de zomer een nieuwe decaan te kunnen benoemen.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)