Verslag studiemiddag wiskundeleraren

Wiskundeleraren op bezoek bij Universiteit Twente

De studiemiddag voor wiskundeleraren georganiseerd door de afdeling Toegepaste Wiskunde van de Universiteit Twente trok 30 leraren. Zij kwamen voor het programma met aandacht voor het vak wiskunde. Pieter Tjerk de Boer, medewerker van de afdeling Informatica sprak over Cryptologie. Dit thema wordt behandeld binnen het vak Algebra en Security en wordt deels gegeven door De Boer en deels door Jan Willem Polderman, opleidingsdirecteur van Technische Wiskunde. Cryptologie maakt veel gebruik van de wiskunde van algebra en statistiek. Je zou kunnen zeggen dat de Algebra codes kan maken en Statistiek de codes kan kraken. Dit onderwerp is voor wiskundeleraren in de bovenbouw van het VWO interessant omdat er regelmatig leerlingen zijn die hun profielwerkstuk over dit actuele onderwerp willen maken.

Ook ging de aandacht uit naar de organisatie Twente Academy van de Universiteit Twente. Zij organiseert vele activiteiten om de aansluiting VWO-UT te vergemakkelijken. Zij biedt hulp bij profielwerkstukken, geeft studievoorbereiding in de vorm van wiskunde zomercursussen, organiseert wedstrijden zoals de Mathrace (digitale laddercompetitie), houdt de Online Leeromgeving bij en coördineert de masterclasses voor vwo leerlingen uit de klassen 2/3, 4 en 5/t vwo. De masterclasses van wiskunde werden nader belicht door Polderman en Posthuma. Zij begeleiden respectievelijk de masterclasses Priemgetallen & geheimschrift (2/3 vwo) en Wiskunde & muziek (4 vwo).

Binnen onze universiteit houden we ons uiteraard ook bezig met de verschillende lerarenopleidingen, zo ook voor de wiskunde. De ELAN medewerkers Gerard Jeurnink en Nelly Verhoef en de WB student Max Klaassen, die de educatieve minor heeft gevolgd, hielden een enthousiaste voordracht over dit onderwerp. Het is natuurlijk fijn dat er nog steeds veel interesse is in deze opleiding en het vak als wiskundeleraar.

Tot slot moesten de gasten nog even actief worden tijdens de workshop ‘eeuwig rondjes draaien’. AM student Rien Lagerwerf en voormalig TW studente Simone van Balen, zij doet nu de opleiding tot eerstegraads wiskundeleraar, daagden het publiek uit met een intrigerend en op het eerste gezicht onoplosbaar probleem. Het probleem had iets te maken met het in- en uitschakelen van een viertal onzichtbare lampjes gemonteerd op een draaischijf. De bedoeling was om zo te schakelen dat de vier lampjes of allemaal uit of allemaal aan zouden zijn. Maar, zoals gezegd, de lampjes waren niet zichtbaar en tot overmaat van ramp draaide de draaischijf na iedere schakeling een onbekend aantal keren om zijn as. Simone en Rien hielpen de wiskundedocenten een strategie te bedenken die met zekerheid tot de gewenste toestand zou leiden. Al snel bleek dat het probleem in een abstract model moest worden weergegeven om goed te kunnen nadenken over een mogelijke strategie. Een mooi probleem dat snel illustreert waar toegepaste wiskunde over gaat: het vertalen van een praktijkprobleem naar een abstract wiskundig model waarin analyse mogelijk is, en dan de resultaten van die analyse weer terugvertalen naar de praktijk. Het was een mooie en leerzame uitsmijter van een vruchtbare en insprirerende middag.