Studiemiddag Wiskunde op 18 juni

Studiemiddag Wiskunde Universiteit Twente

De afdeling Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente (UT) in Enschede organiseert een studiemiddag voor wiskundedocenten en andere belangstellenden op 18 juni 2014 op het universiteitsterrein.

Programma

13.30 uur Ontvangst met koffie/thee bij gebouw Waaier, zaal 3

13.45 uur Welkomstwoord door opleidingsdirecteur Dr. Jan Willem Polderman

13.50 uur Voordracht ‘Wat is Cryptografie? door Dr. Pieter-Tjerk de Boer

14.30 uur Wiskundemasterclasses voor vwo-leerlingen door Dr. Jan Willem Polderman en Martijn Schoustra

15.00 uur Voordracht leraarsberoep en lerarenopleiding aan UT door Dr. Gerard Jeurnink, Dr. Nellie Verhoef en Max Klaassen

15.30 uur Workshop ‘eeuwig ronddraaien’ door studenten Technische Wiskunde

16.00 uur Afsluiting en aansluitend een informele borrel

Deelname aan deze studiemiddag is gratis.

Bent u geïnteresseerd en zou u ook willen deelnemen? Dat kan uiteraard! U kunt zich voor Simone van Balen doceert Technische Wiskunde12 juni a.s. opgeven voor deze studiemiddag bij d.dalenoord@utwente.nl.