Rubicon voor Sander Rhebergen

De wiskundige Sander Rhebergen, die in februari promoveerde aan de Universiteit Twente, heeft een Rubiconsubsidie in de wacht gesleept van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij kan met het geld twee jaar lang onderzoek gaan doen aan de School of Mathematics van de University of Minnesota.


Rhebergen gaat in de VS onderzoek doen naar wiskundige algoritmen die zich lenen voor meerdere toepassingen. Bij het simuleren van bijvoorbeeld lucht- en waterstromingen wordt al veelvuldig gebruik gemaakt van deze algoritmen, maar een nieuwe toepassing betekent tot nu toe vaak een nieuw algoritme. Kun je een algoritme ontwikkelen dat breder toepasbaar is, wil Rhebergen graag weten.


Eerder dit jaar promoveerde hij op het proefschrift 'Discontinuous Galerkin finite element methods for (non)conservative partial differential equations', in de vakgroep Numerical Analysis and Computational Mechanics van prof. Jaap van der Vegt. De groep maakt deel uit van het onderzoeksinstituut IMPACT van de Universiteit Twente.


Met de Rubiconsubidie wil NWO talentvolle jonge onderzoekers de mogelijkheid bieden om in het buitenland ervaring op te doen. Van de 155 aanvragen zijn er in deze ronde 31 gehonoreerd. Meer informatie opĀ www.nwo.nl.