Alumni van TW promoveerden in 2015

Promoties afgerond door drie alumni TW
Onlangs promoveerden drie van onze alumni tot dr in de Applied Mathematics: Ruben Hoeksma, Ivo Grondman en Niek Baër.

Mechanisms for scheduling games with selfish players – door Ruben Hoeksma

Aan de Universiteit Twente heeft, op 30 januari 2015, Ruben Hoeksma succesvol zijn proefschrift getiteld “Mechanisms for scheduling games with selfish players” verdedigd. Ruben begon zijn studie Toegepaste Wiskunde aan de UT in 2003, waar hij zowel zijn bachelor als zijn master behaalde. Na zijn masterscriptie geschreven te hebben bij de leerstoel Discrete Mathematics and mathematical Programming (DMMP), is Ruben verder gegaan met zijn onderzoek naar toepassing van speltheoretische methoden in planningmodellen, bij dezelfde leerstoel.

In het proefschrift worden verschillende klassieke machineplanningsproblemen bekeken vanuit speltheoretische invalshoek. De analyses geven nieuw inzicht in de kwaliteit van planningen wanneer niet een centrale planner de planning maakt, maar meerdere agenten ieder voor hun eigen opdrachten de keuzes maken. Ook wordt aangetoond hoe om kan worden gegaan met planning in situaties waar informatie niet volledig beschikbaar is aan de planner. De beschrijving van een nieuw efficiënt algoritme voor het vinden van een convexe combinatie van hoekpunten van het planningspolytoop die een punt in datzelfde polytoop beschrijft completeert dit breed georiënteerde proefschrift.

Ruben zet zijn onderzoek voort aan de Universiteit van Chili (Universidad de Chile) in Santiago.

Online Model Learning Methods for Actor-Critic Control – door Ivo Grondman
Op 4 maart 2015 promoveerde Ivo Grondman aan de TU Delft op z'n proefschrift "Online Model Learning Methods for Actor-Critic Control". Van 2000 tot begin 2007 studeerde hij Telematica en Toegepaste Wiskunde in Enschede, maar besloot daarna een MSc Control Systems te volgen in Engeland. Na vervolgens nog een jaar te hebben gewerkt in Engeland keerde hij terug naar Nederland om aan een promotietraject in Delft te beginnen.

Onderwerp van het onderzoek was het
aanleren van regelaars voor mechatronische systemen zonder een model te gebruiken, in plaats van een regelaar te ontwerpen met behulp van technieken die een goed model van het systeem nodig hebben (PID, LQR/LQG, H-infinity, etc.). Dit is bijvoorbeeld te vergelijken met hoe een mens leert fietsen: mensen hebben geen (fysisch) model nodig van een fiets om 'm te besturen. Ze leren te fietsen door middel van vallen en opstaan en hetzelfde principe kan ook toegepast worden op regelaars.


Queueing and Traffic – door Niek Baër
Op 12 juni 2015 verdedigde Niek Baër zijn proefschrift met de titel ‘Queueing and Traffic’. In 2008 behaalde Niek zijn Master of Science titel in Applied Mathematics. Hij vervolgde zijn weg binnen de Universiteit Twente door het starten van een Phd bij de afdeling Stochastic Operations research (SOR) van professor Richard Boucherie – ook zijn promotor.

Files zijn overal en we willen er het liefst geen last van hebben. Om de files te voorkomen moeten je het snelwegverkeer begrijpen, hiervoor moet je de onderlinge relatie tussen de drie parameters van verkeer, snelheid, de gemiddelde snelheid van een voertuig, intensiteit, het aantal voertuigen per uur, en dichtheid, het aantal voertuigen op de weg begrijpen.

Tijdens zijn promotieonderzoek heeft Niek wachtrijmodellen ontwikkeld die het gedrag van het hedendaags verkeer kunnen nabootsen. Ook zijn er oplossingsmethoden ontwikkeld die het mogelijk maken deze wachtrijmodellen te analyseren. Zijn proefschrift is onderverdeeld in twee delen, het eerste deel beschrijft de verkeersmodellen die voortkomen uit hun wachtrijmodellen, terwijl het tweede deel de achterliggende theorie in de analyse van de wachtrijmodellen behandeld.