Zie Initiatieven

Onderwijs en Onderzoek

WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID OP DE UT?

De Universiteit Twente is een ondernemende universiteit die door innovatieve oplossingen een bijdrage levert aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Onze benadering is uniek door de combinatie van technische en maatschappij wetenschappen: High Tech, Human Touch. Ontwikkelen en toepassen van duurzame innovaties doen wij in nauwe samenwerking met onze omgeving. Studenten en medewerkers hebben hierin een actieve rol. Onze groene campus biedt een living lab voor onderzoek en onderwijs en inspireert ons tot een duurzame bedrijfsvoering. Het zwaartepunt ligt voor zowel onderwijs en onderzoek als bedrijfsvoering bij milieu en klimaat. De core business van de Universiteit Twente is onderzoek, onderwijs en valorisatie. In curricula en onderzoeksprogramma’s is duurzaamheid een belangrijk thema. Met name in het onderzoek is de UT hierin een duidelijke voorloper en onderscheiden wij ons door dit praktisch toepasbaar te maken. Dit komt duidelijk tot uiting in de samenwerking met Kennispark Twente, waar bedrijfsleven en wetenschap samensmelten. Ook onze bedrijfsvoering willen wij zoveel mogelijk duurzaam organiseren. Dit is in lijn met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We streven ernaar hierbij zoveel mogelijk bevindingen uit ons eigen onderzoek toe te passen.

Onderwijs

Onze studenten worden opgeleid tot professionals, die hoogwaardige kennis ontwikkelen en combineren en dit vertalen naar praktische toepassingen. Bewustwording van duurzaamheid is hier een vanzelfsprekend onderdeel van. Studenten die aan de UT studeren ontwikkelen een breed blikveld. Zij hebben oog voor hun omgeving en maatschappelijke dilemma’s en zijn in staat om hier op een adequate manier mee om te gaan. Het multidisciplinaire karakter van onze opleidingen draagt hier aan bij. Duurzaamheid krijgt in elke opleiding systematisch aandacht zodat iedere student bij het afstuderen op een zinvolle manier met dit thema in aanraking is geweest en dit in zijn/haar professionele leven kan uitdragen. Buitenlandse studenten nemen deze hoogwaardige kennis mee terug naar hun eigen land. 

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel in deze High Tech, Human Touch-benadering en op vele manieren in het onderwijs en onderzoek verweven. Een goed voorbeeld is de master Sustainable Energy Technology, dit is een tweejarige master en is gefocust op de energierevolutie. Ook is de faculteit ITC gespecialiseerd op onder andere aardwetenschappen. En zo zijn er meer voorbeelden.

Naast volledige studies die gericht zijn op duurzaamheid, milieu en energie, zijn er in bijna iedere bachelor- en masteropleiding vakken met aandacht voor duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan vakken als “Technology, Globalization and the Environment”, “Solar Energy”, maar ook “Sustainable Civil Engineering”. In de cursusgids van de UT (Osiris) zijn meer dan 40 vakken opgenomen die een directe link hebben met duurzaamheid.

Onderzoek

De Universiteit Twente werkt aan de technologieën van de toekomst (ICT, bio- en nanotechnologie) in combinatie met gedrags- en maatschappijwetenschappelijk onderzoek. Juist op het snijvlak van verschillende disciplines ontstaan de meest interessante en relevante innovaties voor mens en samenleving. “High tech, human touch” is het motto van de Universiteit Twente: technische oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken krijgen betekenis voor mens en maatschappij door gedrags- en maatschappijwetenschappelijk onderzoek.

De UT is sterk op het gebied van onderzoek naar maatschappelijke transitieprocessen. Onmisbaar bij het toepassen en initiëren van nieuwe, duurzame technologieën. Daarnaast onderscheiden wij ons door excellent onderzoek o.a. op het gebied van duurzame energie en water. Hoogstaand onderzoek wordt uitgevoerd met een scherp oog voor maatschappelijke toepassingen en kennisvalorisatie. Met haar onderzoek en onderwijs levert de UT oplossingen voor verduurzaming van de maatschappij van morgen.

Duurzaamheidonderzoek op de campus

De campus biedt veel mogelijkheden om onderzoek op het gebied van duurzaamheid en innovatie uit te voeren. Interesse hierin? Neem contact op met Campus & Facility Management via het secretariaat of email sustainability@utwente.nl.