Zie Nieuws

Meer elektrische auto’s opladen met ‘vangnet’ dat het stroomnet beschermt Project SmoothEMS met Gridshield van start

Door het laden van elektrische auto’s slim aan te sturen en een ‘vangnet’ toe te voegen, kunnen meer elektrische auto’s op een locatie probleemloos geladen worden. Dat is de gedachte achter het project SmoothEMS met Gridshield dat onlangs van start is gegaan. In het kader van het meerjarige project worden proeven uitgevoerd bij de campus van de Universiteit Twente, de parkeerplaats van het hoofdkantoor van a.s.r. verzekeringen in Utrecht en bij het provinciehuis in Zwolle. Vanuit de Universiteit Twente is professor Johann Hurink betrokken bij het project.

Energiemanagement

In het project SmoothEMS met Gridshield wordt gewerkt aan een gevalideerd Energiemanagementsysteem (EMS) waarmee apparaten zoals elektrische auto’s slim aangestuurd kunnen worden. Het bijzondere is dat expliciet rekening gehouden wordt met de mogelijkheid tot het falen van het systeem door overbelasting of cyberaanvallen. In de basis regelt het EMS het laden en alle andere stromen (verbruik en opwek) op die locatie, het gebouw en het net. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van complexe prognoses van verbruik en opwek. In een regulier EMS is het noodzakelijk een veiligheidsmarge te hanteren om eventuele afwijkingen van de prognose te kunnen opvangen. In het SmoothEMS met GridShield kan de veiligheidsmarge veel kleiner zijn. Het GridShield registreert namelijk in real time de energiestromen en als die buiten de veiligheidsmarges van het net vallen, wordt het laden tijdelijk in snelheid verlaagd of eventueel gestopt.

De twee bij ElaadNL ontwikkelde technieken (centraal gestuurd of decentraal gestuurd) die vorig jaar als Proof of Concept werden gepresenteerd worden in deze proef in de praktijk getest. De verwachting is dat een goed functionerend GridShield stroomstoringen kan voorkomen en maximaal gebruik van laadpalen mogelijk maakt In het project zal de technologie zowel op een groot kantorenterrein worden getest in combinatie met tal van andere flexibele verbruiks- en productie-eenheden (bij a.s.r.) als op locaties die meer lijken op het stroomnet zoals dat bij iedereen in de wijk ligt (op de campus van de Universiteit Twente en bij het provinciehuis).

Vraag en aanbod

Bij normale omstandigheden stemt het SmoothEMS met GridShield vraag naar stroom (voor bijvoorbeeld laden van elektrische auto’s) en aanbod (bijvoorbeeld uit de aanwezige zonnepanelen) flexibel op elkaar af. Zo kunnen gebruikers het stroomnet ook bij grote en moeilijk voorspelbare belasting optimaal blijven gebruiken en kan optimaal gebruik gemaakt worden van de ruimte op het net en de beschikbare duurzame energie.

Het project levert een bijdrage aan een veilig, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem, waarin veel ruimte is voor duurzame opwek en het laden van elektrische voertuigen. In congestiegebieden komt zo ruimte vrij om te groeien.

In het project werken partijen uit de hele keten samen, via deelname van de Universiteit Twente, Kropman installatietechniek, Amperapark, MENNEKES eMobility, a.s.r. verzekeringen en ElaadNL. Het project dat tot maart 2024 duurt, ontvangt subsidie uit de MOOI-regeling van het ministerie van EZK.

Meer informatie

C.A. van der Kuil (Corjan)
Persvoorlichter (aanwezig ma-do)