Cursus Informatie

Creatief ontwikkelen

Naast jouw studie of werk je creativiteit ontdekken en of door ontwikkelen? Dat kan! Ben jij student of medewerker en in het bezit van een UnionCard of CampusCard? Dan kun jij deelnemen aan het zorgvuldig en interessant samengestelde cursusaanbod. Van schilderen, fotograferen en lassen tot koken of oriëntaalse dans, het kan allemaal. Elk kwartiel worden er culturele cursussen aangeboden, speciaal voor jou.

Huidige aanbod

Of je nu wilt leren schilderen, dansen, zingen, produceren of je eigen houten of metalen voorwerp wilt maken, we hebben voor ieder wat wils. Mis deze kans niet om je creativiteit te laten bloeien en jezelf verder te ontwikkelen. Je kunt je nu inschrijven voor kwartiel vier en de magie van cultuur ontdekken!

Taal en prijs

Geheel in stijl van het internationale karakter van onze universiteit worden de meeste cursussen in het engels geven, op startersniveau. Door goede contacten en samenwerking met onze partners kunnen we het aanbod tegen een zeer aantrekkelijke prijs aanbieden.

Aanbod en partners

Ook voor aankomend academisch jaar (2022-2023) hebben wij weer een mooi en divers aanbod waarin jij je creatieve talent kunt ontdekken. Naast de basis- en introductiecursussen biedt Vrijhof Cultuur ook een aantal vervolgcursussen aan om je verder te verdiepen in de materie. Het aanbod is in samenwerking met onder andere Kaliber Kunstenschool, Volksuniversiteit Twente, Al Hayat Dance Studio, Shu Training en AKI/ArtEZ tot stand gekomen. Student Union en het Overlegorgaan personeel UT (OPUT) zijn hierbij een belangrijke partner voor Vrijhof Cultuur. 

Creatief curriculum

Naast de culturele cursussen voor studenten en medewerkers is er ook de mogelijkheid om binnen het studiecurriculum verbreding en verdieping door middel van culturele en creatieve componenten van de academische vorming aan te bieden. Met het Creatief Curriculum wil Vrijhof Cultuur deze academische vaardigheden terugbrengen als integraal onderdeel van de academische vorming. Hierbij is het belangrijk te realiseren dat het daarbij niet primair gaat om het aanleren van het ambacht maar om de onderliggende academische vaardigheden. Hieronder vindt je meer informatie over het creatief curriculum.

 • Creatief Curriculum

  In het ontwerp van de universiteitscampus is vanaf het begin een goed geoutilleerd theater opgenomen, met meerdere theaterzalen, ruimtes voor culturele en creatieve activiteiten en studentactivisme. Daar zat een gedachte achter, namelijk dat cultuur en creatieve uitingen een wezenlijk onderdeel vormen van de academische vorming. De toenmalige studie liet veel ruimte om naast de studie culturele of creatieve activiteiten te ontplooien. Door moderne ontwikkelingen als tempobeurs en TOM-model heeft de hedendaagse student minder vrij besteedbare tijd naast de studie. Een calculerende student komt in de verleiding voor een puur inhoudelijk studieprogramma te gaan, waarbij de culturele en creatieve componenten van de academische vorming buiten de boot vallen. Met het Creatief Curriculum willen wij deze academische vaardigheden terugbrengen. Dit keer niet als activiteit naast de studie, maar als integraal onderdeel ervan.  Hierbij is het belangrijk te realiseren dat het daarbij niet primair gaat om het aanleren van het ambacht (schilderen, acteren, houtbewerken) maar om de onderliggende academische vaardigheden: vrij en associatief denken, creativiteit, serendipiteit. Dit zijn vaardigheden die er voor zorgen dat studenten nieuwe verbanden kunnen leggen, durven fouten te maken en een probleem op meerdere manieren kunnen benaderen. Daarnaast is een belangrijke leerervaring dat door oefening - en dus niet alleen door begrip - een vaardigheid kan worden beheerst. 

  Omdat in het Creatieve Curriculum  academische vaardigheden worden aangeleerd die belangrijk zijn voor iedereen, is het programma opgezet als breed vak voor alle studenten binnen een opleiding en kan het een integraal onderdeel worden van het opleidingscurriculum.  Om aan te sluiten bij de individuele voorkennis en vaardigheden van de student wordt het vak voorafgegaan door een intake en wordt per student bepaald wat de leerdoelen zijn.  Het curriculum is niet bedoeld voor remedial teaching voor studenten met een specifieke hiaat in hun vaardigheden. 

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joke Sanchez Calvo.

  VOORBEELDEN

  Tekenen en schilderen - Docent Louis van Aarle

  In het Creatief Curriculum wordt bij de cursus Tekenen en schilderen met name ingegaan op de rol van het kijken. Wat zie je, waarom zie je dat, waar let je op dit moment op, zijn er ook andere manieren om naar het voorwerp te kijken. Tijdens het schilderen verandert dit voortdurend zodat de student bewust leert anticiperen. Die reageert op zijn/haar steeds veranderende blik en op hoe de afbeelding zich op het schildersdoek ontwikkelt. 

  Theatrale vaardigheden - Docent: Mareen Hoek, Bart Peters Weem

  Bij de cursus Theatrale vaardigheden ligt het accent op presentatievaardigheden. De vier onderliggende basisvaardigheden zijn hierbij:

  • Focus (concentratie op je zelf en de omgeving)
  • Expressie (emotie, gebaren en stemgebruik)
  • Timing (spreeksnelheid, pauze’s)
  • Interactie (reageren op anderen) 

  DigitaIe fotografie - Docent: Alina Pahl

  Iedereen maakt tegenwoordig digitale foto's, maar wie begrijpt tot in detail waar hij mee bezig is? Wat betekenen alle knopjes en camera-instellingen en welk effect hebben die op het eindresultaat? In deze cursus gaat het om het kijken naar de wereld en goede keuzes maken. Behandeld wordt de filosofie van fotografie, camera- en belichtingstechniek en de beginselen van Photoshop

  Visual thinking - Docent: Anika Franke

  Hier leer je visualiseren. Daarmee bedoelen we het aanschouwelijk maken van feiten, ideeën of gedachtes, met het doel ze sneller en beter over te dragen. Het gebruik van beelden in plaats van de gebruikelijke woordenstroom verlaagt taalbarrières, bevordert samenwerking, stimuleert het waarnemen en maakt het onzichtbare sneller duidelijk. De artistieke kwaliteit van de tekening speelt slechts een bijrol.

  Creatief lassen - Docent: Henk Maassen

  Lassen is een complexe, onomkeerbare verbindingstechniek. Je moet leren hoe het materiaal zich gedraagt bij extreme verhitting en hoe je daarop als ontwerper kunt anticiperen, zowel bij het ontwerp van de onderdelen als bij de volgorde waarmee je ze aan elkaar last. Gedegen voorbereiding is hierbij essentieel, want fouten kunnen - anders dan in het digitale domein- vrijwel niet meer worden hersteld. Uiteindelijk ontstaat een voorwerp met meer eigenschappen dan de ontwerpschets: textuur, gewicht en hardheid.

  Podiumkunsten

  Theater is even helemaal weg van de dagelijkse beslommeringen in andermans verhaal duiken om er daarna met nieuwe inzichten weer uit te komen. Of een avondje lachen bij een goede cabaretvoorstelling en dan na de voorstelling napraten over de gezamenlijke ervaring, die voor iedereen anders uitpakt. De kracht van het theater ligt in de ongefilterde directheid. Anders dan bij een film zit er geen scherm tussen de acteurs en het publiek. Daardoor komen gevoelige emoties als schaamte en jaloezie ongefilterd bij jou als kijker aan en kan dat bepalend zijn voor hoe je in de toekomst met die emoties omgaat. Op die manier voedt het je geweten en scherpt het je normen en waarden aan. Bij de meeste voorstellingen is het mogelijk na afloop met de makers van gedachten te wisselen.

  Exposities

  Als je kijkt naar beeldende kunst wordt je uitgedaagd er een mening over te vormen, want beelden kunst mag wringen, schuren, treiteren... Het zet je aan tot nadenken, associëren en analyseren. Je probeert te ontwaren wat de kunstenaar er mee wil zeggen, wat zijn belevingswereld is en wat zijn kritiek of lof is over de tijd waarin hij leeft of heersende maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast kan het kijken naar kunst ook een extrinsieke motivatie dienen: als academicus moet je over bepaalde dingen kunnen meepraten. Het bezoek van exposities en discussies daarover met publiek of met de kunstenaar kunnen je helpen een volwassen standpunt over culturele uitingen in te nemen.