Verklaring bij aanvraag voorzieningen

Het kunnen overleggen van een (medische) verklaring rechtvaardigt de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden.  

(wij hanteren de criteria van Stichting dyslexie Nederland )

Bij een aanvraag tegemoetkoming overmacht (FOBOS) wegens erkende omstandigheden zijn bewijsstukken vereist.