Studeren en somberheid

persoonlijke omstandigheden melden

Iedereen heeft wel eens momenten in zijn leven dat het moeilijk is en dat je je dan niet op je best voelt. Een sombere bui gaat vaak vanzelf weer over. Als de sombere gevoelens niet over gaan maar blijven overheersen en je neerslachtige gevoelens negatieve gevolgen heeft voor je dagelijks functioneren kan dit duiden op een depressie. Blijf niet onnodig rondlopen met je sombere gevoelens, praat er met iemand over.

 • Wat kun je zelf doen

  Veel piekeren, gevoelens van langdurige somberheid, onmacht en twijfel kunnen je lichamelijk en cognitief functioneren op verschillende manieren beïnvloeden waardoor je studieprestaties achter blijven. Blijf er niet mee rondlopen, praat erover met iemand die je vertrouwd of zoek professionele hulp. Naast het inschakelen van professionele hulp zijn er ook dingen die je direct zelfstandig kunt doen.

  • Raadpleeg het online Student Well-being Platform. Dit is een interne UT-informatiesite (op CANVAS, Engelstalig) met o.a. video's over onderwerpen die verband houden met studeren en het onderhouden van je geestelijke gezondheid. Met praktische tips, nuttige links en oefeningen.
   Het platform biedt een module 'depressie'. Je vindt er naast informatie, bruikbare zelfhulp-tools hoe om te gaan met de situatie waarin je je bevindt.
  • Bekijk welke cursussen en trainingen worden aangeboden die je kunnen ondersteunen bij het behouden van je mentale gezondheid. Maak een afspraak bij de studentenpsycholoog voor een oriënterend gesprek waarin een inschatting wordt gemaakt van jouw klachten en welke hulp je daarbij nodig hebt. Raadpleeg ook de well-being website 'Are you okay'.
  • Informatie voor Hoger Onderwijs studenten met een ondersteuningsvraag:

  Let op
  Als je worstelt met zelfmoordgedachten, neem dan contact op met 113 zelfmoordpreventie  via de website of door te bellen naar 113 of 0800-0113 (gratis)

 • Hoe kan de UT je helpen

  Als student met persoonlijke omstandigheden kun je voor studiebegeleiding en voorzieningen die nodig zijn een beroep doen op de diverse begeleiders van de UT. Zij denken met je mee en kunnen je helpen eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging ten gevolge van je omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  • Ga praten met de studieadviseur van je opleiding als gevoelens van somberheid en negatieve gedachtes je studieprestaties in de weg staan. De studieadviseur adviseert over vakkenkeuze, het opzetten van een aangepaste studieplanning als de omstandigheid studievertraging (heeft) veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling. De studieadviseur biedt ondersteuning in het organiseren van noodzakelijke aanpassingen binnen jouw opleiding.
  • De studentenpsycholoog biedt ondersteuning bij mentale klachten. Tijdens een intake adviseert de studentenpsycholoog wat een passend vervolg is als je studeert met sombere gevoels en depressieve klachten. Maak een afspraak met je huisarts of de studentenpsycholoog als je droevige of hopeloze gevoelens niet meer bij de werkelijke situatie passen en je gevoel een negatieve invloed begint te krijgen op je dagelijks leven.
  • Bij de studentendecaan kan je terecht voor een onafhankelijk advies en (financiële)ondersteunings regelingen bij studievertraging ten gevolge van je (mentale) klachten.
  • Als je gebruik zou willen maken van voorzieningen en regelingen, dan kun je het stappenplan hiervoor raadplegen. Er is een bewijsdocument van je persoonlijke omstandigheid nodig om een beroep te kunnen doen op voorzieningen en regelingen.

  Meer informatie over externe psychische ondersteuning vindt je op de pagina Studeren met mentale klachten.

 • Hulpmiddelen

  De geboden tools zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele psychologische of medische hulpverlening, maar een aanvulling op de gewone 'spreekkamerhulpverlening' bij een bevoegde (huis)arts of psycholoog. Het kan opluchten om over je depressieve gevoelens of gedachten te praten met iemand die je vertrouwt. Neem bij psychische klachten contact op met de studentenpsycholoog of je huisarts.

  • Grip op je dipexterne link
   Samen met anderen een on-line cursus (via gesloten chat) om te voorkomen dat iemand lang in een dip blijft zitten of in een depressie raakt. De cursus is geen therapie.
  • Mentaalvitaalexterne link
   Online trainingen aan om zelfstandig te werken aan slaap-, pieker- of stressklachten.
  • Kleur je levenexterne link
   On-line behandelprogramma met begeleiding op afstand. Met o.a. een stemmingsdagboek en video's met oefeningen. Ontwikkeld door het Trimbos-instituut.
  • Module 'somberheid' van Therapielandexterne link (hier zijn kosten aan verbonden).
  Een interne UT-informatiesite (op CANVAS, Engelstalig) met o.a. video's over onderwerpen die verband houden met studeren en het onderhouden van je geestelijke gezondheid. Met praktische tips, nuttige links en oefeningen.
 • Nuttige websites
  • MIND Blue 
   Online community waar mensen met een depressie en hun naasten ervaringen kunnen delen én met elkaar in contact kunnen komen. 
  • Grip op je dip
   Informatieve webse - meer grip krijgen op jezelf, op je gevoel en op de dingen die om je heen gebeuren.
  • Als je je rot voelt - jongerenwebsite van de GGD (https://www.jouwggd.nl/)
  • Stichting Scherp maakt documentaires en campagnes over maatschappelijke thema’s en problemen onder jongeren, zoals psychologische problemen, prestatiedruk, het voldoen aan idealen en verwachtingen, het nastreven van succes en het worstelen met suïcidale gedachten.  
  • Landelijke depressie vereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten.