Studeren en autisme

persoonlijke omstandigheden melden

Er kan sprake zijn van een vorm van autisme als je er moeite mee hebt je in de gevoelswereld van anderen te verplaatsen, lichaamstaal niet begrijpt en moeite hebt met (onverwachte) veranderingen. Je kan er in meer of mindere mate last van hebben.

 • Wat kun je zelf doen

  Studentondersteuning is vaak individueel maatwerk. In de dagelijkse praktijk betekent dit afstemming tussen de (on)mogelijkheden van de opleiding en de behoeften van de student.

  Bespreek (bij de start van je studie) met de studieadviseur van je opleiding wat jij door je vorm van autisme nodig hebt om het beste uit je studie te halen. Inventariseer samen wat er nodig is en welke begeleidingsafspraken daarover te maken zijn. De studieadviseur kan je adviseren en begeleiden in de mogelijkheden van ondersteuning en voorzieningen binnen jouw opleiding. Denk hierbij aan periodieke begeleidingsgesprekken, studiebegeleiding gericht op structuur, ondersteuning bij het maken van een realistische studieplanning (op maat), samenwerking en communicatie met docenten en medestudenten, mogelijke toetsvoorzieningen zoals verlenging toetstijd, rustige prikkelarme toetsruimte, gebruik van voorleessoftware.

  • Raadpleeg het Student Well-being Platform - een interne UT-informatiesite (op CANVAS, Engelstalig) met o.a. video's over onderwerpen die verband houden met studeren het onderhouden van je geestelijke gezondheid. Met advies, praktische tips, nuttige links en oefeningen.
   Het platform biedt een module 'Autism'. Je vindt er naast informatie, zelfhulptools over studeren met Autisme.
  • Op de webpagina Studievaardigheden vind je praktische tips hoe je geconcentreerd kan blijven werken.
  • Bekijk welke cursussen en trainingen worden aangeboden die je kunnen ondersteunen bij het behouden van je mentale gezondheid. Maak een afspraak bij de studentenpsycholoog voor een oriënterend gesprek waarin een inschatting wordt gemaakt van jouw klachten en welke hulp je daarbij nodig hebt.
  • Raadpleeg ook de well-being website 'Are you okay'.
  • Mensen ontmoeten: Ga naar bijeenkomsten van IetsDrinken - maandelijkse netwerkborrel voor (en door) normaal tot hoogbegaafde mensen met een vorm van autisme. Bijeenkomsten op locatie in Hengelo.
  • Informatie voor Hoger Onderwijs studenten met een ondersteuningsvraag: overzicht van probleemsituaties met tips wat je kunt doen
 • Hoe kan de UT je helpen

  Als student met persoonlijke omstandigheden kan je voor studiebegeleiding en voorzieningen die nodig zijn een beroep doen op de diverse begeleiders van de UT. Zij denken met je mee en kunnen je helpen eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging ten gevolge van je omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  • Ga praten met de studieadviseur van je opleiding als je knelpunten ervaart door je persoonlijke omstandigheden. De studieadviseur adviseert over vakkenkeuze, het opzetten van een aangepaste studieplanning als de omstandigheid studievertraging (heeft) veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling. De studieadviseur biedt ondersteuning in het organiseren van noodzakelijke aanpassingen binnen jouw opleiding. Tevens kan de studieadviseur je ondersteunen in de communicatie naar docenten.
  • Autisme spreekuur, bij een vorm van autisme kan je gebruik maken van het spreekuur voor extra ondersteuning en advies. Ook voor telefonische consultatie.
  • De studentenpsycholoog biedt ondersteuning bij mentale klachten. Tijdens een intake adviseert de studentenpsycholoog wat een passend vervolg is in jouw situatie. Maak een afspraak met je huisarts of de studentenpsycholoog als je situatie daar aanleiding toe geeft en je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek en advies over de omstandigheden waarin je je bevindt.
  • Bij de studentendecaan kun je terecht voor een onafhankelijk advies en (financiële)ondersteunings regelingen bij studievertraging ten gevolge van je (mentale) klachten.
   Raadpleeg de studentendecaan voor advies en praktische ondersteuning als je knelpunten verwacht in de studieomgeving wegens persoonlijke omstandigheden.
  • Als je gebruik zou willen maken van de voorzieningen en regelingen, dan kun je het stappenplan hiervoor raadplegen. Er is een bewijsdocument van je persoonlijke omstandigheid nodig om een beroep te kunnen doen op voorzieningen en regelingen. 
 • Hulpmiddelen
  • Online zelftest om te kijken of er wellicht aanwijzigingen zijn voor een autisme spectrum stoornis.
  • Kabass Informatie, hulpmiddelen, links en tips binnen allerlei thema's voor jongvolwassenen met Autisme. Thema's: Studeren / Werken / Wonen / Vrije tijd / Relaties / Vervoer.
  • Mindmeisterbubbl.us
   On-line mindmapsoftware  voor het maken van gestructureerde samenvattingen en instrument bij een brainstormsessie.
  • Tekst-naar-spraak software (Kurzweil UT licentie)
   Hulpmiddel bij het structureren van teksten; met visuele en auditieve ondersteuning.
  • Timetimer (of tijdwekker) die je dwingt een bepaalde tijd met iets bezig te zijn. Ook als app op mobiele telefoon beschikbaar.
  • Begrens je internetgebruik: Yona app.
 • Externe ondersteuning
  • JADOS, een organisatie die HO-studenten met een autisme spectrum stoornis ondersteuning biedt naar zelfstandig wonen in combinatie met hulp bij het ontwikkelen van vaardigheden om succesvol te studeren. JADOS helpt bij het vergroten van de zelfredzaamheid en weerbaarheid en bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om succesvol te kunnen studeren en (uiteindelijk) zelfstandig te kunnen wonen. Naast ambulante begeleiding is er ook de mogelijkheid tot begeleid wonen in een van de studentenhuizen van JADOS. 
  • De doortrapper - Robbert Noordhoek, van de doortrapper, professionele coach en begeleider van jongeren en jong volwassenen uit Twente met een vorm van autisme en/of ADHD
  • Actoo-Twente - Coaching en ondersteuning van studenten met een ASS en AD(H)D. Biedt praktische begeleiding en ondersteuning bij planning, organisatie en uitvoering.

  Meer informatie over externe psychische ondersteuning vindt je op de hoofdpagina Studeren met mentale klachten.

 • Nuttige websites