Studeren en ADHD

persoonlijke omstandigheden melden

Mensen met ADHD reageren vaak sneller op prikkels (zoals impulsen, stemmingen en gebeurtenissen).

Een gevolg hiervan kan zijn dat je snel afgeleid bent en dat het moeilijk is om je (voor langere tijd) te concentreren (aandachtsproblemen). Het afmaken van opdrachten, het scheiden van hoofd- en bijzaken, plannen en organiseren is vaak een uitdaging. Deze moeilijkheden worden vaak duidelijker wanneer er veranderingen in de omgeving zijn en er nieuwe eisen worden gesteld. Bijvoorbeeld bij de overgang van de middelbare school naar de universiteit. 

 • Wat kun je zelf doen

  Elke student is anders en heeft andere ondersteuningsbehoeften Het is belangrijk om de mogelijkheden te ondersoeken en te weten wat voor jouw werkt.
  Bespreek (bij de start van je studie) met de studieadviseur van je opleiding wat jij door je AD(H)D nodig hebt om het meeste uit je studie te halen. Inventariseer samen wat er nodig is en welke begeleidingsafspraken daarover te maken zijn. De studieadviseur kan je adviseren en begeleiden in de mogelijkheden van ondersteuning en voorzieningen binnen jouw opleiding. Denk hierbij aan periodieke begeleidingsgesprekken, ondersteuning bij het maken van een realistische studieplanning (op maat), mogelijke toetsvoorzieningen zoals verlenging toetstijd, rustige prikkelarme toetsruimte, gebruik van voorleessoftware.

  • Raadpleeg het Student Well-being Platform - een interne UT-informatiesite (op CANVAS, Engelstalig) met o.a. video's over onderwerpen die verband houden met studeren het onderhouden van je geestelijke gezondheid. Met advies, praktische tips, nuttige links en oefeningen.
   Het platform biedt een module 'ADHD'. Je vindt er informatie, een heldere lijst met tips en bruikbare zelfhulp-tools over studeren met ADHD.
  • Op de webpagina Studievaardigheden vind je praktische tips hoe je geconcentreerd kan blijven werken.
  • Kijk welke cursussen en trainingen worden aangeboden die je kunnen ondersteunen bij het behouden van je mentale gezondheid. Denk daarbij aan de Stress Management workshop. Of trainingen in groepsverband zoals de Studiestimuleringsgroep of de Selfmanagementcursus.
   Maak een afspraak bij de studentenpsycholoog. In een oriënterend gesprek wordt een inschatting gemaakt van jouw klachten en welke hulp je daarbij nodig hebt.
  • Kijk ook eens op de well-being website 'Are you okay'.
  • Informatie voor Hoger Onderwijs studenten met een ondersteuningsvraag: overzicht van probleemsituaties met tips wat je kunt doen
 • Hoe kan de UT je helpen

  Als student met persoonlijke omstandigheden kun je voor studiebegeleiding en voorzieningen die nodig zijn een beroep doen op de diverse begeleiders van de UT. Zij denken met je mee en kunnen je helpen eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging ten gevolge van je omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  • Ga praten met de studieadviseur van je opleiding als je knelpunten ervaart door je persoonlijke omstandigheden. De studieadviseur adviseert over vakkenkeuze, het opzetten van een aangepaste studieplanning als de omstandigheid studievertraging (heeft) veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling. De studieadviseur biedt ondersteuning in het organiseren van noodzakelijke aanpassingen binnen jouw opleiding.
  • De studentenpsycholoog biedt ondersteuning bij mentale klachten. Tijdens een intake adviseert de studentenpsycholoog wat een passend vervolg is in jouw situatie. Maak een afspraak met je huisarts of de studentenpsycholoog als je situatie daar aanleiding toe geeft en je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek en advies over de omstandigheden waarin je je bevindt.
  • Maak gebruik van het ADHD spreekuur als je wat extra hulp kunt gebruiken.
  • Bij de studentendecaan kun je terecht voor een onafhankelijk advies en (financiële)ondersteunings regelingen bij studievertraging ten gevolge van je (mentale) klachten.
   Raadpleeg de studentendecaan voor advies en practische ondersteuning als je knelpunten verwacht of ervaart in de studieomgeving wegens persoonlijke omstandigheden.
  • Als je gebruik zou willen maken van de voorzieningen en regelingen, dan kun je het stappenplan hiervoor raadplegen. Er is een bewijsdocument van je persoonlijke omstandigheid nodig om een beroep te kunnen doen op voorzieningen en regelingen. 
 • Hulpmiddelen

  De geboden tools zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele psychologische of medische hulpverlening, maar een aanvulling op de gewone 'spreekkamerhulpverlening' bij een bevoegde (huis)arts of psycholoog. Neem bij psychische klachten contact op met de studentenpsycholoog of met een externe reguliere professionele hulpverleninger.

  • Microsoft To Do – een handige methode om planningen te maken en gestructureerder te werk te gaan.
  • Maak gebruik van een noise cancelling headphone tegen afleiding.
  • Maak gebruik van websites die social media (facebook/instagram/twitter e.d.) en andere websites kunnen blokkeren om afleiding te voorkomen. Bijvoorbeeld Freedom.
  • Inzetten van de Pomodoro techniekom productiever bezig te zijn. Pomodoro is een timemanagement-techniek.
  • On-line mindmapsoftware  voor het maken van gestructureerde samenvattingen en instrument bij een brainstormsessie: mindmeisteren bubbl.us
  • Tekst-naar-spraak software (Kurzweil3000 UT-licentie), een hulpmiddel bij het structureren van teksten; met visuele en auditieve ondersteuning (tekst naar spraak software).
  • Timetimer(of tijdwekker) waarmee de student zichzelf dwingt een bepaalde tijd met iets bezig te zijn. Ook als app op mobiele telefoon beschikbaar.
 • Externe ondersteuning
  • PsyQGGZ Enschede. Geestelijke gezondheidszorg op maat bij ADHD
  • Actoo-Twente coacht en ondersteunt studenten met een ASS en AD(H)D. Biedt praktische begeleiding en ondersteuning bij planning, organisatie en uitvoering.
  • De doortrapper, ervaringsdeskundige professional coacht en begeleidt jongeren en jong volwassenen uit Twente die een vorm van autisme en/of ADHD hebben.
  • ADHD Nederland
   ADHD begeleiding & opleidingen, ADHD & studie, ADHD & werk.

  Meer informatie over externe psychische ondersteuning vindt je op de hoofdpagina Studeren en mentale klachten.

 • Nuttige websites