Studeren en een beperking in spreken

Persoonlijke omstandigheden melden

Praten is een belangrijke manier om contact te maken. Ervaar je problemen in het spreken dan kan dat als een belemmering voelen. Spraakproblemen kunnen impact hebben op je dagelijks functioneren en van invloed zijn op je welbevinden.

 • Wat kun je zelf doen
  • Laat betrokkenen (studieadviseur, docenten en medestudenten) weten dat jij moeilijk of niet verstaanbaar bent. Informeer zelf de studieadviseur van je opleiding. Bespreek hoe je behandeld wilt worden en vraag tijdig hulp.
  • Zorg dat docenten vooraf zijn geinformeerd over de wijze waarop zij met jouw beperking om kunnen gaan. 
  • Geef duidelijkheid aan personen waar je mee moet samenwerken. Bespreek hoe je behandeld wilt worden.
  • Zorg voor aanvullende communicatiemiddelen zodat je via geschreven tekst kunt communiceren.

  De studieadviseur kan je adviseren en begeleiden in de mogelijkheden van ondersteuning en voorzieningen binnen jouw opleiding. Denk hierbij aan ondersteuning bij de communicatie naar docenten/mentoren en een schriftelijk alternatief bij mondelinge tentamens of videopresentatie in plaats van een presentatie. 

  Informatie voor Hoger Onderwijs studenten met een ondersteuningsvraag: Ik studeer met een spraakprobleem

 • Hoe kan de UT je helpen

  Als student met persoonlijke omstandigheden kun je voor studiebegeleiding en voorzieningen die nodig zijn een beroep doen op de diverse begeleiders van de UT. Zij denken met je mee en kunnen je helpen eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging ten gevolge van je omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  • Ga praten met de studieadviseur van je opleiding als je knelpunten ervaart door je persoonlijke omstandigheden. De studieadviseur biedt ondersteuning in het organiseren en aanvragen van noodzakelijke aanpassingen of een alternatieve toetsvorm en communicatie naar docenten binnen jouw opleiding.
  • Als je in je dagelijks leven langere tijd tegen lastige situaties aanloopt, kun je je daardoor somber of (faal)angstig voelen. Als je door je beperking mentale klachten ervaart biedt de studentenpsycholoog ondersteuning. Tijdens een orienterend gesprek adviseert de studentenpsycholoog wat een passend vervolg is in jouw situatie. Maak een afspraak met je huisarts of de studentenpsycholoog als je situatie daar aanleiding toe geeft en je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek of advies over de omstandigheden waarin je je bevindt.
  • Bij de studentendecaan kun je terecht voor een onafhankelijk advies en (financiële) ondersteunings regelingen bij studievertraging ten gevolge van je beperking of klachten.

  Bewijsstukken en medische verklaringen

  Als je gebruik zou willen maken van de voorzieningen en (financiële) ondersteunings regelingen, dan kun je het stappenplan hiervoor raadplegen. Er is een bewijsdocument van je persoonlijke omstandigheid nodig om een beroep te kunnen doen op voorzieningen en regelingen. 

 • Externe ondersteuning
 • Meer kijken, lezen, luisteren