Studeren en een chronische aandoening

Persoonlijke omstandigheden melden

Een (chronische) ziekte is vaak niet zichtbaar, maar dat wil niet zeggen dat je als student minder last hebt van je aandoening.

Beperkingen in het functioneren en klachten ten gevolge van een chronische aandoening kunnen zeer divers zijn. Verminderde belastbaarheid door energietekort, een lichamelijke en geestelijke vermoeidheid, pijn of een beperkte mobiliteit zijn gevolgen van een ziekte die kunnen leiden tot studievertraging. En door gebruik van medicijnen kunnen concentratieproblemen optreden, is je werktempo trager en ervaar je mischien tijdsdruk door (para)medische zorgen. Relatief geringe inspanning kan al tot uitputting leiden. Dan zijn rustmomenten nodig om te herstellen. Beperkingen ten gevolge van de chronische aandoening kunnen mentale klachten ten gevolge hebben. Zo kunnen gevoelens van eenzaamheid door onbegrip van docenten en/of medestudenten (vanwege de vaak onzichtbaarheid van de ziekte) een rol spelen.

 • Wat kun je zelf doen

  Elke student is anders en heeft een andere ondersteuningbehoefte. Bespreek (bij de start van je studie) met de studieadviseur van je opleiding welke ondersteuningbehoefte je hebt om goed te kunnen studeren met je chronische aandoening en welke afspraken daarover te maken zijn. De studieadviseur kan je adviseren en begeleiden in de mogelijkheden van ondersteuning en voorzieningen binnen jouw opleiding. Denk hierbij aan periodieke begeleidingsgesprekken, ondersteuning bij het maken van een realistische studieplanning (op maat). En toetsvoorzieningen zoals verlenging van toetstijd of het gebruik van een laptop met tekst-naar-spraak software bij toetsen.

  Tips:

  • Informeer betrokkenen (docenten en medestudenten) vooraf zelf (of via de studieadviseur) over je beperking en mogelijkheden.
  • Overleg welke taken in de werkgroep voor jou haalbaar zijn.
  • Maak bij werkgroepen goede afspraken over tijdstip van overleggen en pauzes.
  • Samenwerken online via Teams.
  • College aantekeningen delen via Canvas of sharepoint.
  • Maak goede planning: spreiden van werkzaamheden.
  • Maak afspraken door feedback en vragen te stellen aan docent bij zelfstudie via email/online/telefoon.
  • Overweeg gebruik van voorleessoftware en/of spraakherkenningssoftware.
  • Op de webpagina Studievaardigheden vind je praktische tips hoe je geconcentreerd kan blijven werken.
  • Bekijk welke cursussen en trainingen worden aangeboden die je kunnen ondersteunen bij het behouden van je mentale gezondheid. Maak bij mentale klachten een afspraak bij de studentenpsycholoog voor een oriënterend gesprek waarin een inschatting wordt gemaakt van jouw klachten en welke hulp je daarbij nodig hebt.
  • Raadpleeg ook de well-being website 'Are you okay'.
  • Informatie voor Hoger Onderwijs studenten met een ondersteuningsvraag: Overzicht van probleemsituaties met tips wat je kunt doen
 • Hoe kan de UT je helpen

  Als student met persoonlijke omstandigheden kun je voor studiebegeleiding en voorzieningen die nodig zijn een beroep doen op de diverse begeleiders van de UT. Zij denken met je mee en kunnen je helpen eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging ten gevolge van je omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  • Informeer de studieadviseur van je opleiding als je knelpunten verwacht of ervaart door je persoonlijke omstandigheden. De studieadviseur adviseert over vakkenkeuze, het opzetten van een aangepaste studieplanning als de omstandigheid studievertraging (heeft) veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling. De studieadviseur biedt ondersteuning in het organiseren van voorzieningen en noodzakelijke aanpassingen binnen jouw opleiding, denk daarbij onder andere aan:
   • Het intern afstemmen wat nodig en mogelijk is (spreiding van studieprogramma, maatwerk, versoepelde aanwezigheidsplicht, beperken gebouwwisseling/lokaalwisseling)
   • Ondersteuning bij communicatie naar docenten/mentoren.
   • Ondersteuning bij het maken van een taakgerichte studieplanning en tijdspanning.
   • Overleg met de examencommissie over afwijken van de verplichte aanwezigheid en andere type opdrachten / alternatieve toetsing.
   • Ondersteuning bij het regelen van toetsvoorzieningen.
  • Bij de studentendecaan kun je terecht voor een onafhankelijk advies en (financiële)ondersteunings regelingen bij studievertraging ten gevolge van je persoonlijke omstandigheden. Raadpleeg de studentendecaan voor advies en praktische ondersteuning als je knelpunten verwacht of ervaart in de studieomgeving wegens je persoonlijke omstandigheden. Denk daarbij aan de toegankelijkheid van onderwijsgebouwen en campus, aangepast meubilair, rustruimte of compenserende software.
  • Raadpleeg de studentenpsycholoog bij mentale klachten ten gevolge van je aandoening.

  Bewijsstukken en medische verklaring

  Als je gebruik wilt maken van de voorzieningen en regelingen, dan kun je het stappenplan hiervoor raadplegen. Er is een bewijsdocument van je persoonlijke omstandigheid nodig om een beroep te kunnen doen op voorzieningen en regelingen. 

 • Hulpmiddelen
  • Spraakherkenningssoftware Dragon Naturally Speaking. Voor meer informatie raadpleeg de studentendecaan.
  • Voorleessoftware Kurzweil 3000.
  • Ergonomische muis en toetsenbord.

  Hulpmiddelen via zorgverzekeraar, thuiszorgwinkel, Gemeente en UWV:

  • Bepaalde hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging worden vergoed door de eigen zorgverzekeraar.
  • Eenvoudige (loop)hulpmiddelen zijn te koop of te huur bij een thuiszorgwinkel.
  • Maatwerkvoorzieningen (geen medische hulp) voor blijvend gebruik worden verstrekt vanuit de WMO van de gemeente.
  • Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning.

  Raadpleeg de Hulpmiddelenwijzer voor meer informatie over de diverse hulpmiddelen.

 • Externe ondersteuning

  Externe financiële ondersteuning

 • Nuttige websites
  • Op eigen benen - voor jongeren met een chronische ziekte: informatie en tips om op eigen benen te staan.
  • Jong special - informatie voor jongeren (16 tot en met 30) met diabetes.
  • Accessible Academia 
   Een platform voor voor gehandicapte wetenschappers, medewerkers en studenten online.

GA DIRECT NAAR