klacht of bezwaar

 • Ik heb minder EC behaald in de overmachtsperiode dan bij het besluit is vastgesteld. Wat nu?

  Neem contact op met de griffie CPO en stuur bewijzen mee die de feitelijke prestatie in de overmachtsperiode aangeven. Het besluit kan op grond daarvan worden herzien. 

 • Ik ben het niet eens met de beschikking. Wat nu?

  Je kunt binnen 6 weken na de dag van verzending van de beschikking een bezwaarschrift indienen bij het Klachtenloket via studentservices@utwente.nl of door indienen bij de balie van Student Services.

 • Wat gebeurt er als ik bezwaar hebt aangetekend?

  De CPO zal worden gevraagd om aan de hand van jouw bezwaar na te gaan of een minnelijke schikking mogelijk is. Deze schikking zal jou worden aangeboden. Ga je hiermee akkoord, dan kun je je bezwaar intrekken.
  Ga je niet niet akkoord met het schikkingsvoorstel of is een schikking niet mogelijk, zal de CPO jou en de Geschillenadviescommissie (GAC) op de hoogte stellen van hun argumentatie. Jij krijgt de gelegenheid hierop te reageren. Daarna stelt de GAC een advies op aan het CvB. Voor dat gebeurt, is het mogelijk er eerst nog een hoorzitting wordt georganiseerd waarin beide partijen hun verhaal kunnen doen.
  Het CvB neemt na ontvangst van het GAC-advies een besluit.