UTDienstenCESStudentenbegeleiding & welzijnRegelingenVergoeding voor medezeggenschap en student particitpatie

Vergoeding voor medezeggenschap en student particitpatie

 • Wie komt er voor ondersteuning in aanmerking?

  Dat zijn studenten die actief zijn als:

  • student-lid universiteitsraad (UR)
  • student-lid universitaire commissie onderwijs (UC-Ow)
  • student-lid faculteitsraad (FR)
  • student-lid opleidingscommissie (OLC)
  • student-assessor faculteitsbestuur (FB)

  Zie ook Participation Compensation Scheme.

 • Waar komt ik voor in aanmerking?

  Je kunt de volgende ondersteuning aanvragen:

  • student-lid Universiteitsraad (UR):
   • activismebeurzen : max. 5 parttime beurzen per kalenderjaar. De beurzen worden aan het eind van het kalenderjaar door de UR aangevraagd. Je krijgt daarvan automatisch bericht.
   • vacatiegeld: zie Participation Compensation Scheme. Neem hiervoor contact op met de griffie UR.
  • student-lid Universitaire Commissie Onderwijs (UC-Ow):
   • activismebeurzen: max. 6 parttime activismebeurzen per kalenderjaar. De beurzen kunnen aan het eind van het kalenderjaar worden aangevraagd. Neem contact op met de griffie CPO.
  • student-lid Faculteitsraad (FR):
  • student-lid Opleidingscommissie (OLC):
  • student-assessor Faculteitsbestuur (FB):