UTDienstenCESSACCRegelingenVoorziening prestatiebeurs DUO

Voorziening prestatiebeurs

Wanneer je door bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een functiebeperking of chronische ziekte) niet op tijd kuntĀ afstuderen of zelfs helemaal moet stoppen met je studie, kan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) mogelijk een uitzondering maken op de regels van de prestatiebeurs. Dit noemen we een voorziening prestatiebeurs. Jouw verzoek zal altijd moeten worden ondersteund door een studentendecaan.