Zie Platform Studiebegeleiding

Platform Studiebegeleiding - Klein beraad

Doel

Tijdens meetings van Klein Beraad wordt de agenda voor platform studiebegeleiding besproken.

De volgende onderwerpen over (niet-vakinhoudelijke) begeleiden van (aankomende) studenten op het gebied van studiekeuze, studieloopbaan en studievoortgang komen aan bod:

 • Snel van elkaar vernemen (en leren en elkaar behulpzaam kunnen zijn) wat er speelt
 • Efficiënt en effectief te kunnen reageren op wat er speelt binnen faculteiten en diensten
 • Efficiënt en effectief te kunnen reageren op wat er speelt op ‘UT niveau’
 • Efficiënt en effectief te kunnen reageren op wat er landelijk speelt
 • Doorgeven van informatie
 • Meer gezamenlijk als (onderdelen van de) keten te kunnen fungeren
 • Positie van het Platform duidelijker neer te kunnen zetten (o.a. ten behoeve van de student)
 • Kenbaar te maken waar we, leden Platform, ‘tegen aan lopen’/ mee te maken hebben: signaalfunctie, ook UT breed
 • Signaleren van knelpunten/ontwikkelingen vanuit het veld (intern, extern) en adviseren over mogelijke UT-brede oplossingen
 • Advisering over UT-beleidsvoornemens met het oog op UT-brede implementatie
 • Komen tot (advies over) gezamenlijke (UT-brede) processen, procedures en  werkafspraken, waarbij diensten en faculteiten samen optrekken
 • Toetsing van haalbaarheid van procedures

Werkwijze

Bijeenkomst 1 maal per maand. Agenda en notulen worden gemaakt en naar leden gestuurd. Zij zullen het naar hun ‘achterban’ toesturen. Informatie wordt ook beschikbaar gemaakt in de Canvas-site van het Platform Studiebegeleiding.

Leden

Dit Klein Beraad heeft afgevaardigden van elke faculteit (een studieadviseur), een studentendecaan, een studentenpsycholoog en een ambtelijk secretaris/beleidsmedewerker. Voorzitter: Monique Duyvestijn (m.j.b.duyvestijn@utwente.nl), notulen: Willemijn Eendebak, w.a.eendebak@utwente.nl .   

Contacten

Intern (UT)

 • Platform Studiebegeleiding Groot
 • UC-Ow (universitaire commissie onderwijs)
 • Student Union + Kick-In Commissie
 • Platform Wet- en Regelgeving
 • Platform Onderwijs Contactpersonen
 • Platform International Affairs
 • Werkgroepen (themagerichte werkgroepen zoals Osiris, CPO, MoMi, BSA, OER etc.)
 • Commissie Persoonlijke Omstandigheden

Extern

 • LVSA (landelijke vereniging van studieadviseurs)
 • LBS (landelijk beraad studentendecanen)
 • Landelijke Werkgroep Studentenpsychologen NIP
 • NUVP (Netwerk Universitaire Vertrouwens Personen)

Voorbeelden besproken onderwerpen in Platform studiebegeleiding Groot en Klein 2018-2019

 • Jaarverslag 2017-2018 + jaarplan 2018-2019
 • Samenwerking met UCOW
 • Voorbereiding ITK
 • Student Well-being (onderzoek en plan)
 • Nieuw systeem Studiekeuzecheck
 • Kick-In
 • Nieuwe release Osiris, gespreksrapportage en onderwerpen notities