Zwangerschap / ouderschap tijdens je studie

persoonlijke omstandigheden melden

Bij Zwanger- en/of (aanstaand) ouderschap tijdens de studie denkt de UT met je mee hoe dit te combineren is.

 • Studieadviseur: voor studieplanning

  Het eerste aanspreekpunt voor studerende (aankomende) ouders is de studieadviseur van de opleiding. Ben je zwanger, of een studerende ouder, bespreek dan zo vroeg mogelijk met de studieadviseur van je opleiding hoe je (aanstaand) ouderschap en studie kan combineren. Bespreek samen welke aanpassingen binnen je studieprogramma mogelijk zijn en maak concrete afspraken. Voor informatie over de te volgen procedure: stappenplan-aanvraag-voorzieningen.

 • Studentendecaan: voor financiële ondersteuning

  Als zwangerschap, bevalling of je zorg voor één of meerdere kinderen leidt tot studievertraging, dan is, onder bepaalde voorwaarden, financiële ondersteuning mogelijk via de regeling FOBOS van de universiteit. Het zelfde geldt als je de zorg hebt voor een ziek kind. Afhankelijk van de voortgang van je zwangerschap, het tijdstip van bevallen en de fase van je studie is het mogelijk je studie tijdelijk onderbreken.

  Maak een afspraak bij de studentendecaan voor advies over de rechten en plichten van studerende (aankomende) ouders en de UT. Maar ook om je situatie en de voorwaarden te bespreken om financiële en administratieve zaken te regelen. 

 • Particuliere fondsen

  Heb je geen of onvoldoende studiefinanciering om je studie te bekostigen dan kan je een aanvraag bij een particulier fonds doen met een aanbeveling van de studentendecaan. Raadpleeg de studentendecaan voor informatie en advies.

 • Toeslagen
  • Via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kun je in aanmerking komen voor de eenoudertoeslag als aanvulling op je studiefinanciering en -leningen, als je de zorg hebt voor een kind jonger dan 18 jaar en je geen partner hebt.
  • Vanuit de overheid zijn er verschillende vormen van toeslag mogelijk. Raadpleeg toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag als je je studie combineert met de zorg van een kind en gebruik maakt van kinderopvang. Check of je met jouw studie recht hebt op kinderopvangtoeslag en vraag het meteen aan. Hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van jouw situatie. Bijvoorbeeld hoeveel opvang je maandelijks nodig denkt te hebben en of je wel of geen toeslagpartner hebt. Verandert er iets in je situatie, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van je toeslag. Geef veranderingen, ook als je afstudeert of stopt met je opleiding, daarom altijd meteen door via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag.
 • UTS/OTS beurs

  Als je beschikt over een UTS of OTS Beurs en je door erkende persoonlijke omstandigheden vertraging oploopt, kun je in aanmerking komen voor een UTS of OTS beursverlenging. De Regulation UTS/OTS scholarship extension 2021-2022 geeft de condities en procedure hiervoor aan.

 • Kinderopvang

  De universiteit heeft geen eigen kinderdagverblijf. Er is wel een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvanglocatie op de campus: De Vlinder. Het is belangrijk zelf tijdig opvang voor je kind te organiseren.

 • Kolfruimtes

  Op de campus zijn er diverse kolfruimtes beschikbaar.

 • Aanvullende informatie