verklaring bij aanvraag voorzieningen

Een verklaring is nodig die de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt. De verklaring geeft aan op welke gebieden zich problemen voordoen, welke specialistische hulp wenselijk is en welke voorzieningen en/of aanpassingen jij als student nodig hebt.

  • Verklaring medische en/of psychische omstandigheden: van een behandelend arts, GZ-psycholoog of orthopedagoog (BIG geregistreerd).
  • Verklaring dyslexie: afgegeven door een daartoe gekwalificeerde GZ-psycholoog of orthopedagoog (BIG geregistreerd).
  • Verklaring dyscalculie: een dyscaculieverklaring afgegeven door een daartoe gekwalificeerde GZ-psycholoog of orthopedagoog (BIG geregistreerd).

(wij hanteren de criteria van Stichting dyslexie Nederland )