verklaring bij aanvraag voorzieningen

Een verklaring is nodig dat de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt. De verklaring geeft aan op welke gebieden zich problemen voordoen, welke specialistische hulp er nodig is en welke voorzieningen en/of aanpassingen de student nodig heeft.

  • Verklaring medische en/of psychische omstandigheden: van een behandelend arts, GZ-psycholoog of orthopedagoog (BIG geregistreerd).
  • Verklaring dyslexie: afgegeven door een daartoe gekwalificeerde GZ-psycholoog of orthopedagoog (BIG geregistreerd).
  • Verklaring dyscalculie: een dyscaculieverklaring afgegeven door een daartoe gekwalificeerde GZ-psycholoog of orthopedagoog (BIG geregistreerd).

(wij hanteren de criteria van Stichting dyslexie Nederland )