verklaring bij aanvraag voorzieningen

Om in aanmerking te komen voor ondersteunende voorzieningen is er een verklaring nodig. Deze verklaring rechtvaardigt de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden.  

  • Verklaring medische en/of psychische omstandigheden: van een behandelend arts, GZ-psycholoog of orthopedagoog (BIG geregistreerd).
  • Verklaring dyslexie: afgegeven door een daartoe gekwalificeerde GZ-psycholoog of orthopedagoog (BIG geregistreerd).
  • Verklaring dyscalculie: afgegeven door een daartoe gekwalificeerde GZ-psycholoog of orthopedagoog (BIG geregistreerd).

(wij hanteren de criteria van Stichting dyslexie Nederland )