Verklaring bij aanvraag voorzieningen

Het kunnen overleggen van een (medische) verklaring rechtvaardigt de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden.  

  • Verklaring medische en/of psychische omstandigheden: van een behandelend arts, GZ-psycholoog of orthopedagoog (BIG geregistreerd).
  • Verklaring dyslexie: afgegeven door een daartoe gekwalificeerde GZ-psycholoog of orthopedagoog (BIG geregistreerd).
  • Verklaring dyscalculie: afgegeven door een daartoe gekwalificeerde GZ-psycholoog of orthopedagoog (BIG geregistreerd).

(wij hanteren de criteria van Stichting dyslexie Nederland )

Bij een aanvraag tegemoetkoming overmacht (FOBOS) wegens erkende omstandigheden zijn bewijsstukken vereist.